May 18, 2017

Ny skärsort för stålsvarvning under instabila förhållanden


Optimerat alternativ för att undvika instabilitet, vibrationer och kraftigt intermittenta skärförlopp vid stålsvarvning.

Skärverktygs- och verktygssystemspecialisten Sandvik Coromant har lanserat skärsorten GC4335 för svarvning i stål när man behöver hantera instabila förhållanden eller vibrationer. GC4335 har konstruerats för att ge en säker och förutsägbar bearbetning samtidigt med kortare cykeltider och ett bättre maskinutnyttjande tack vare färre maskinstopp och ökad skärlivslängd. Vinsten för kunderna är dels en förbättrad bearbetningsprocess med minskad risk för skärbrott, dels minskade kostnader per komponent och snabbare avkastning på investerat kapital.

GC4335, där man använder Inveio™ beläggningsteknik för att få maximalt värmeskydd, erbjuder förbättrade prestanda vidstålsvarvning tack vare förbättrad eggsäkerhet jämfört med den föregående sortgenerationen. Samtidigt har tåligheten ökats mot fasförslitning, plastisk deformation och gropförslitning.

”Nya GC4335 lämpar sig särskilt för ojämna, smidda ytor, där det kan krävas täta skärbyten vid svarvning på grund av utmattning och skärbrott,” förklarar Bimal Mazumdar, produktchef för Svarvning. ”Att stanna en operation för att byta ett trasigt skär betyder minskad produktion. När produktionen går långsammare, tillverkas färre detaljer per arbetscykel. Det påverkar den totala lönsamheten.”

Till dem som kommer att tjäna på lanseringen av GC4335 hör såväl den allmänna verkstadsindustrin som OEM-tillverkare inom bilindustrin och underleverantörer på olika nivåer inom olje- och gasbranschen. Typiska komponenter är rör, ventiler, vevaxlar, differentialhus, flänsar och ringar, för att nämna några.

Till faktorerna bakom GC4335-sortens höga prestanda hör ett nytt substrat, med en bra balans mellan tillförlitlig seghet och beständighet mot plastisk deformation. Dessutom ger en ny aluminiumoxidbeläggning effektiv värmeöverföring från skärzonen, vilket fungerar som en värmebarriär, och den pelarformade, inre MT-TiCN-beläggningen ökar motståndskraften mot abrasiv förslitning. Den gula TiN-beläggningen på skärets sidor gör det lätt att upptäcka förslitning.

Som ett exempel på vad detta kan innebära, överträffade GC4335 vid en utvändig plansvarvningsapplikation i olegerat stål (220 HB) under torra skärbetingelser ett konkurrerande skär genom att klara av 3 647 komponenter, jämfört med endast 1 980 (en förbättring med 84 %). Tiden i ingrepp vid denna finbearbetning var två sekunder per komponent, medan skärhastigheten var 145 m/min (475 fot/min), matningshastigheten var 0,4 mm/varv (0,016 tum/varv) och skärdjupet 0,35 mm (0,014 tum). Lika påtagliga vinster går att göra gentemot GC4235, den förra generationens skärsort från Sandvik Coromant.

GC4335-sortimentet finns i T-Max® P och CoroTurn® 107.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT