Foto: Alfa Laval.

Nov 25, 2019

Ny pannaffär till Alfa Laval


Ordern som är värd 60 miljoner beräknas levereras under 2020.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av värmeåtervinnings-system till en kraftanläggning i Västafrika. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Boiler Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar pannsystem för rökgasvärmeåtervinning som kommer att installeras i en kraftstation i Senegal, där de kommer att återvinna spillvärme som sedan används för att generera elektricitet.

-Våra pannsystem är pålitliga och effektiva och de återvinner spillvärme som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Sameer Kalra chef för Marindivisionen.

Pannsystemen kommer att kunna återvinna nära 40MW värme som annars skulle gått till spillo och när den omvandlats till elektricitet kan den årligen försörja 280 000 människor i Senegal med electricitet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT