Esab tråd

Foto: Esab.

Oct 2, 2019

Ny metallpulverfylld rörtråd för höghållfast stål


Coreweld 69 LT H4 från Esab.


Coreweld 69 LT H4 är en ny metallpulverfylld rörtråd för höghållfasta stål sträckgränser på 690 MPa som ger utmärkta slagseghetsvärden ner till -60 °C och låga vätehalter med Ar- 5–15 %CO2- gasblandningar.

När man svetsar höghållfasta stål minimera riskerna för vätesprickor. Coreweld 69 LT H4 faller inom denna kategori av tillsatsmaterial och uppfyller de strikta kraven för (AWS) H4 och (EN ISO) H5, även efter exponering från höga temperaturer och fuktighet.

Coreweld 69 LT H4 har de vanliga fördelaktiga egenskaperna som tillskrivs ESABs metallpulverfyllda rörtrådar, inklusive en jämn droppöverföring och en stabil ljusbåge som ger minimalt med sprut och en låg andel kiselöar på svetsgodsets yta. Coreweld 69 LT H4 ger också en lite bredare ljusbåge som kan vara till fördel för att minska riskerna för bindfel, vilket annars kan vara ett problem vid MIG/MAG-svetsning.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT