Victor Sollenby

Victor Sollenby. Foto: Addema.

Nov 17, 2020

Ny maskin på plats hos Addema i Jönköping


Ökar kapaciteten för såväl prototyper som produktionsuppdrag.

Addema i Jönköping är en leverantör av detaljer producerade genom additiv tillverkning. Med välutrustad maskinpark levererar företaget SLS-, SLA-, DLP- och CJP-detaljer, såväl högkvalitativa prototyper som produktionsdetaljer i lågvolymsegmentet.

Under hösten har Addema investerat i en large frame printer från EOS, modellbeteckningen är EOS P770.

-I den kan vi bygga detaljer som är uppåt 1 meter långa utan att behöva dela dem, förklarar Samuel Löfstrand på Addema. Nypriset är ca 9-10 MSEK beroende på kringutrustning.

-I den nya maskinen kommer vi att köra materialet PA2200 (PA12, Nylon). Maskinen försörjs automatiskt med pulver, vilket minimerar pulverhanteringen, och den är även utrustad med dubbla lasrar.

Investeringen har Addema gjort för att öka sin kapacitet inom SLS-utskrifter samt för att stå rustade för kommande behov av printade detaljer, gällande såväl produktionsjobb som prototyper.

-När vi har haft som mest att göra så har vi haft svårt att hinna med. Denna investering kommer hjälpa oss att hålla en fortsatt hög servicegrad till våra kunder, säger Samuel. Vi har sedan tidigare 2 SLS maskiner, 1 SLA-maskin och 1 DLP-printer samt infärgningsmaskin. Den nya maskinen tillsammans med infärgningsmaskinen kommer höja kvaliteten även på infärgade detaljer.

Maskinen valdes framför andra maskinalternativ då man vägde in kvalitet, repetiterbarhet, kapacitet, storlek på detaljer, kostnad och hantering/arbete runt maskinen. Sammantaget föll valet på EOS P770.

-Vi ser ljust på framtiden och med denna investering kan vi fortsätta växa med god lönsamhet vilket vi gjort de senaste åren, säger Samuel Löfstrand.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT