Anders Nyström, vd Bulten

Anders Nyström. Foto: Bulten.

Feb 17, 2020

Ny energieffektiv produktlinje från Bulten


Nya fästelement för fordon kan reducera CO2-utsläppen med mer än 30 procent.

Som en del av Bultens hållbarhetsstrategi lanseras BUFOe - en ny produktlinje med fokus på energieffektivitet. Genom att ersätta konventionella fästelement i ett fordon med BUFOe kan CO2-utsläppen i tillverkningsprocessen reduceras med mer än 30 procent. Bulten är därmed med och bidrar till att lösa fordonsindustrins klimatutmaningar.

Foto: Bulten BUFO.

-Som industriföretag och i synnerhet som leverantör till fordonsindustrin är det nödvändigt för oss att ständigt utveckla mer energieffektiva lösningar och att minska våra utsläpp av CO2. Låga CO2-utsläpp är ett konkurrensmedel i framtidens fordonsindustri och i förlängningen även ett överlevnadsvillkor för alla industriföretag, säger Anders Nyström, Bultens VD och koncernchef.

Vid tillverkning av konventionella fästelement är värmebehandlingen den del i processen som har mest negativ påverkan på miljön, både genom CO2-utsläpp och genom energikonsumtion. I Bultens nya produktlinje BUFOe används en kombination av material och tillverkningsprocess som gör värmebehandlingen överflödig och resultatet blir ett fästelement med väsentligt lägre påverkan på miljön.

-Bultens varumärke BUFO har i över 100 år stått för innovation och kvalitet. Med vår nya produktlinje BUFOe adderar vi hållbarhet till varumärket och erbjuder våra kunder ett konkret bidrag till lösningarna på industrins klimatutmaningar. Tack vare egenskaperna hos BUFOe kan vi minska CO2-utsläppen från vår tillverkning med, i första steget, 30 procent jämfört med ett konventionellt fästelement. Tar man med i beräkningen att varje bil innehåller tusentals fästelement och att det tillverkas 90 miljoner bilar varje år, förstår man att påverkan blir stor, säger Philip Lejon, teknisk chef på Bulten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT