Mitsubishi Electrics nya kollaborativa robot, MELFA ASSISTA, har utvecklats för att arbeta tillsammans med människan utan behov av maskinskydd, samtidigt som dagens krav på säkerhet för personal i produktionen uppfylls. [Källa: Mitsubishi Electric Europe B.V.]

May 28, 2020

Ny Cobot MELFA ASSISTA från Mitsubishi Electrics med enkel hantering


Säker och precis support för människan i produktion.

Mitsubishi Electrics nya kollaborativa robot, MELFA ASSISTA, har utvecklats för att arbeta tillsammans med människan utan behov av maskinskydd, samtidigt som den uppfyller dagens krav på säkerhet för personal i produktionen. MELFA ASSISTA erbjuder maximal säkerhet och driftsäkerhet i kombination med användarvänlighet och programmerbarhet, samtidigt som den håller mycket hög repeternoggrannhet.

Coboten MELFA ASSISTA tillgodoser kraven för både industriella och miljökänsliga applikationer - den kan till exempel levereras med certifierat NSF H1-fett (National Sanitation Foundation riktlinjer) för livsmedelsindustrin. Med en styv och tillförlitlig konstruktion kan den utföra komplexa och känsliga monteringsuppgifter, repetitiva plock och platsoperationer samtidigt som den är flexibel för snabba förändringar i arbetsuppgifter.

Exempel på applikationer är att arbeta tillsammans med operatörer i monteringsuppgifter eller förpackning i produktionslinjer. Programmeringen av MELFA ASSISTA förenklas med hjälp av direktinlärningsfunktionen där användaren håller armen och flyttar den till önskad position; positionen sparas sedan genom att trycka på en knapp på cobotarmens knappsats. Processen är både tidsbesparande och intuitiv för operatörer. Detta kompletterar den visuella programvaran som används för mer komplexa operationer - RT Visualbox gör det möjligt med dra och släppa rörelsefunktioner, och individuella justeringar för varje rörelse. Detta innebär att kostnader för ytterligare robotprogrammering kan sparas, eftersom operatörer kan ändra inställningar utan specialiserad robotkompetens.

MELFA ASSISTA har en exceptionellt hög repeternoggrannhet på ± 0,03 mm* med en nyttolast på 5 kg och en radie på 910 mm. Det möjliggör ökad  produktkvalitet, vilket på motsvarande sätt minskar den tid som krävs för kvalitetskontroll, vilket säkerställer högre övergripande kvalitetsstandarder. Detta utvidgar utbudet av möjliga tillämpningar till att omfatta Life Science, precisionsmontering, högkvalitetsförpackningar eller
komponentöverföringsprocesser.

En ytterligare fördel med MELFA ASSISTA är förmågan att växla mellan kollaborativt läge - där det arbetar med lägre hastigheter som är typiskt för en cobot - och ett läge med högre hastighet för användning i en mer industriell ”kooperativ produktionsmiljö”. Detta säkerställer maximal flexibilitet i applikationen och ger bästa möjliga avkastning på investeringen.

Den nya coboten uppfyller alla relevanta säkerhetskrav enligt ISO 10218-1 och ISO / TS 15066. Feldiagnostik och
drifttillstånd visas också med en 6-färgs LED-ring monterad runt robotens underarm som alltid är synlig.
Obs: * Vanligtvis är repeternoggrannhet för Cobotar på ± 0,1 mm.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT