Nyckelfärdig mätcell.

Jun 14, 2018

Ny automatisk mätteknik ökar i användning


ATOS ScanBox finns i olika varianter för objekt på 1 milimeter till lastbilshytt i storlek på mätobjekt.


Vi har under många år sett att automation är en nödvändighet för effektiva företag. Lika viktigt för företag är att ha bra kvalitet på tillverkade produkter.

Fler och fler produkter får krav på mätning som innebär att produkterna med fördel använder 3D-scanning som metod för kvalitetskontroll. Vid 3D-scanning erhålls information för hela objektets yta istället för ett fåtal kontrollpunkter.

Hitintills har manuella system för 3D-scanning använts för kvalitetskontroll sedan mer än 20 år och fler produkter än man tror använder denna metod. Manuell 3D-scanning är utmärkt att använda vid enstaka mätuppdrag typ produktframtagning och analyser av utfall. Även vid så kallad reverse engineering är manuella 3D-scanningsystem rätt att använda.

Vid löpande kontroll av flera likadana detaljer finns en önskan om att automatisera mätförfarandet och vanligt är att koordinatmätmaskiner används. Önskas en full kontroll av hela produktens geometri inkluderande ytkrav är det en stor fördel om den 3D-scannas istället för mätning med en koordinatmaskin.

Automatiserat i projektceller
GOM i Tyskland har utvecklat och tillverkat lösningar för automatiserad 3D-scanning i mer än 15 år. Till en början var det bara så kallade projektceller som skapades för en speciell uppgift där en 3D-scanner sitter på en robot. En projektcell är en utmaning i såväl kostnad, teknik, tid och idrifttagning samt kräver ett CE-godkännande för varje lösning. Efter att GOM hade levererat mer än 300 projektceller till industrin tog de fram flera standardiserade automatiserade 3D-scanningslösningar som kan levereras på en månad, har ett fast pris, utprovade och klara, igångkörda på 1-3 dagar och CE-godkända. Tack vare att GOM var ute tidigt med automatiserad 3D-scanning kunde man skaffa sig mycket erfarenhet hur en effektiv och noggrann process måste se ut med utprovade och standardiserade lösningar.

Nyckelfärdiga mätceller
De nyckelfärdiga mätcellerna för automatisk 3D-scanning har nu levererats i fler än 700 exemplar världen runt och av dem finns 16 i Sverige. Flera av de som installerat utrustningen i Sverige har minskat mättiden med 40-50 procent jämfört med traditionell mätning av koordinatmaskin.
Tack vare ett användarvänligt virtuellt gränssnitt behöver inte operatören av utrustningen ha robotkunskaper för körning av cellen. Den standardiserade lösningen har bland annat en automatiserad funktion för programmering av robotcellen och ett enkelt användargränssnitt. Den nya mätcellen har namnet ATOS ScanBox och finns i olika varianter för objekt på 1 milimeter till lastbilshytt i storlek på mätobjekt.
 • Jun 17, 2019

  Affärsläget för industrin försvagas

  Nyheter Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.
  273
 • Jun 17, 2019

  100 ton stål på två dagar i akutprojekt

  Branschnytt -När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt att kalla mig Saltängare, säger Stefan Låås, projektledare.
  242
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hexagon HxGN LIVE Las Vegas Reportage

  Spektakulärt på Hexagons event i Las Vegas

  Endast en dag återstår av ett välmatat och intensivt HxGN Live i Las Vegas. Huvudbudskapet lyder "Your data can save the world". Svensk Verkstad lämnar rapport.
  129