3D-printade sandformar. Foto: Swerea

Jul 10, 2018

Ny 3D-teknik ger nya möjligheter att möta fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider


Nytt projekt inom 3D-printing får stöd - Sandbox ”Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och -kärnor”

Gjuteriindustrin har i och med ny 3D-teknik för tillverkning av sandformar nya möjligheter att möta till exempel fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider, lägre komponentvikter och större geometrisk komplexitet. Att använda sig av denna nya teknik innebär stora fördelar på produktnivå eftersom man liksom inom annan additiv tillverkning ändrar randvillkoren för hur en komponent kan designas.

Projektet Sandbox kommer att bygga kunskap kring hur bindemedelssystemen inverkar på komponentens utformning och kvalitet. Man kan med denna teknik gjuta mycket komplicerade geometrier, men det ställer också krav på kunskap kring hur man undviker applikationer som ger problem med så kallad inre renhet i komponenter, det vill säga att kanaler och håligheter inte har sandrester. Projektet kommer även titta på möjligheten att använda svensk sand då man idag måste importera sanden trots att Sverige har stora, högkvalitativa sandfyndigheter.

– Med sandprintertekniken har konstruktörer av gjutna produkter fått ökade frihetsgrader och för framtiden ser vi en kraftigt ökande användning av printade sandformar. Projektet ger möjligheter att fördjupa oss i tekniken så att vi kan utnyttja fördelarna bättre. Resultaten kommer att ge gjutgodskunder, konstruktörer och gjuterier underlag för att arbeta effektivt med gjutning i printade formar, säger Ulf Gotthardsson på Swerea SWECAST, projektledare för Sandbox.

Sandbox har en total budget på 3,6 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kommer ifrån Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 69 miljoner kronor på projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning (AM) inom svensk metallproducerande och -användande industri. Nio olika projekt har i utlysningen ”Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material” beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Additiv tillverkning av metall har klarat av sitt inledande utvecklingsstadium; tekniken fungerar och tillämpas, men fortfarande i liten skala sett till sin potential. Den övergripande avsikten med utlysningen är att utveckla AM av metall från en situation där komponenter i princip tillverkas en och en till en industrialiserad process som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Projekten som har beviljats stöd i denna utlysning bidrar till att öka kunskapen eller ta fram signifikant förbättrade metoder eller verktygsom skaparnytta för en bred krets av aktörer inom innovationsområdet. Detta ska leda till att den tekniska förmågan stärks inom de områden som prioriterats högst i den färdplan för svensk AM som tidigare tagits fram inom Metalliska material. På det viset kan Sverige ta viktiga steg mot en fullskalig industrialisering av AM för metalliska material.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT