Mar 6, 2019

Nu över 150.000 nedladdningar av GOM Inspect


Gratisprogramvaran för alla som arbetar med 3D-scanning, kvalitetskontroll och mesh-bearbetning.

Programvaran GOM Inspect och innehåller kraftfulla funktioner för 3D jämförelser och mesh-bearbetning av punktsvärmar. Det är unikt att ett verktyg med all den här funktionaliteten kan erhållas utan kostnad.

Polygon-mesh skapande och bearbetning
GOM Inspect konverterar automatiskt punktsvärmar till högkvalitativa polygon-meshar i STL-format. Programvaran har utmärkta funktioner för bearbetning av en mesh som slår det mesta på marknaden. Exempel på funktioner i programvaran är - Import av punktsvärmar, STL, ASCII, mm - Polygonisering av punktsvärmar till en mesh - Utjämning av meshar med kontroll - Uttunning av meshar med kontroll på förändringen - Hålfyllnadsfunktion modell bättre - Förädling av en polygonmesh - Ta ut kurvaturinfo från en mesh - Export till STL, ASCII, mm.

Omfattande och certifierad programvara för kvalitetsinspektion
GOM Inspect innehåller alla verktyg för en omfattande analys av produkter och detaljer. Programvaran är oberoende testat av Tyska och Amerikanska mätlaboratorier (PTB och NIST). Noggrannheten på GOM Inspect är verifierad genom att jämföra resultat från programvaran med kända referensvärden. GOM Inspect har placerats i klass 1, klassen med de minsta avvikelserna. Exempel på funktioner för kvalitetsinspektion är - CAD-Import: STEP, IGES, JT Open - Uppriktning: Automatisk föruppriktning, RPS, 3-2-1 metoden, plan-linje-punkt, best-fit och hierarkisk uppriktning - CAD-jämförelse: yta, sektioner, punkter, mm - CAD-baserade primitiver: linjer, plan, cirklar, cylindrar, koner, mm - Analyser baserade på 2D-sektioner - Inspektionsfunktioner: dimensioner, virtuella skjutmått, vinklar, diametrar, mm - Form- & Lägesanalyser baserade på ISO 1101 och ASME Y14.5 standards - Rapportering: Screenshot, PDF’s, tabeller, mm.

Nedladdning av programvaran?
Programvaran finns att hämta på www.cascade.se, se nedladdningsknappen mitt på webbsidan. Där finner du även utbildningstillfällen mm för GOM Inspect. Ta gärna kontakt med Cascade på 031-840870 för mer information.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT