Ökning i industrin.

Feb 19, 2021

Nu ökar kapacitetsutnyttjandet i industrin - här senaste siffrorna!


Ökningen var högre än tredje kvartalet.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin är på fortsatt uppgång efter det låga kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 87,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, reviderats ned med 0,6 procentenheter till utnyttjandegraden 86,2 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,7 procentenheter till utnyttjandegraden 86,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2020

Källa: SCB

scbLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT