Bild: Smart Energy

Nov 14, 2019

Nu installeras världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar


Tekniken har stor potential att minska klimatpåverkan

Smartroad Gotland har nu börjat installera första sektionen av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift. Tekniken har stor potential att minska klimatpåverkan från transportsektorn samt att öka energieffektiviteten och samtidigt minska behovet av batterier.

Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB. RISE deltar som forskningspart med expertkunskap och analys. Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

- Vår roll är att göra användarstudier och analysera data för att kunna avgöra bland annat verkningsgrad och hur chaufförer upplever att köra på elvägen. Vi ska också studera en storskalig implementation av elvägstekniken, till exempel genom att analysera vad det skulle innebära för olika transportaktörer att använda elväg i sin verksamhet, säger Oscar Enerbäck, RISE.

Trådlös elvägsteknik baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning. Installationsarbetet är enkelt: ett 10 cm djupt schakt fräses i mitten av vägbanan, vari kopparspolar ingjutna i gummi placeras, därefter asfalteras vägen om. Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

- Detta utgör en viktig milstolpe, baserat på grundliga förberedelser och ett målinriktat team. En förberedande installationsövning genomfördes på ElectReons anläggning i Israel för en månad sedan för att utbilda teamet inför den första installationen på allmän väg. Jag är glad att allt löper enligt plan och att vi nu är redo för svenskt klimat och svenska förutsättningar, säger Håkan Sundelin, Projektledare Smartroad Gotland

Parter inom projektet Smartroad Gotland

Caverion, Dan transport, Eitech, Electreon AB, Flygbussarna, GEAB, Gotland GPe Circuit AB, Gotlands Bilfrakt, Hutchinson, Matters Group, Eksjö Maskin & Truck, Region Gotland, NCC, OSAB, RISE, Science Park Gotland, Swedavia, Trafikverket, World Ecological Forum.

För mera information, besök hemsidan www.smartroadgotland.com
 • Aug 12, 2020

  8 trender inom 3D-print

  Reportage Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129
 • Aug 12, 2020

  Omställningen till elmotorer förbereds i testlabb

  Nyheter Samarbete mellan några stora svenska industriföretag och lärosäten, ska förbereda produktionen av elektriska drivlinor.
  83
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  8 trender inom 3D-print

  Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129