Foto: Norske Skog.

Dec 14, 2020

En av Europas största tidningspappersproducenter väljer ABB


Ska leverera en heltäckande ny digital plattform.

ABB Ability™ Manufacturing Execution System är tillsammans med Process Data Management den nya digitala plattformen som kommer att möjliggöra smart drift och produktionseffektivitet på Norske Skog Skogn.

ABB har valts ut av Norske Skog Skogn för att leverera en heltäckande ny digital plattform för företagets tidningspappersbruk i Norge. ABB Ability™ Manufacturing Execution System (MES) för massa och papper kommer att vara igång senast i april 2021, med ABB som ger fem års stöd när bruket gör sin resa mot digitalisering och smart drift.

Med tre pappersmaskiner och en årlig kapacitet på 520 000 ton är Norske Skog Skogn en av Europas största tillverkare av tidningspapper. Eftersom produktionskapaciteten för tidningspapper minskar över hela Europa, med flera nedstängningar av tidningspappersmaskiner, siktar Norske Skog Skogn på att tjäna tryckeribranschen genom att använda digitalisering för att optimera produktionen, öka kvalitetsutbytet och ge bättre kundservice.

Leveransen inkluderar även Process Data Management, en del av ABB Ability™ Plant and Enterprise-applikationer för massa och papper. På så sätt integreras kundens olika nivåer av automatisering och resurshantering. Detta kommer att tillhandahålla en fullständig end-to-end datahantering både horisontellt och vertikalt, vilket möjliggör distribution av andra digitala applikationer och hjälper till att skapa en toppmodern fabrik. Hela projektet omfattar moduler för produktionsplanering, kvalitetsdatahantering, produktionshantering, lagerhantering, beslutsstöd, dagbok och Overall Equipment Effectiveness (OEE).

-Vi valde ABB på grund av deras expertis, noggrannhet och professionalism under hela anbudsprocessen, tillsammans med den lättanvända och konfigurerbara karaktären hos deras tillverkningssystem. Dessa faktorer var avgörande för att minimera vår kommersiella och operativa risk och minska den tid som krävs för utbildning, säger Peder Lutdal, projektledare på Norske Skog Skogn.

-Vi drog slutsatsen att ABB erbjöd den bästa lösningen över hela linjen för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i hela produktionsprocessen. I synnerhet hur systemet interagerar med operatörerna samt hur OEE och dagboksmodulerna förmår att leverera en fast kunskapsbas för optimering och kontinuerlig förbättring. Vår nya digitala plattform kommer att ge oss nödvändiga verktyg för att ytterligare förbättra vår produktkvalitet - både under produktionen och när vi får feedback från våra egna kunder. 

-Den nya digitala plattformen som erbjuds av ABB är ett viktigt strategiskt steg för vår verksamhet på Skogn, inte minst när det gäller flexibiliteten som det nya systemet representerar när det gäller vår framtida strategi för bruket, säger Bjørn Einar Ugedal, brukschef på Norske Skog Skogn. Vi är övertygade om att ABB kommer att leverera enligt våra förväntningar, och vi har hittills bara haft en positiv erfarenhet av att arbeta med dem i den pågående genomförandefasen.

ABB Ability™ Genix är en AI- och industrianalysdriven plattform som samlar data från olika källor över hela företaget och översätter dessa data, med ABB:s djupa domänexpertis, till handlingsbara insikter. Användare på alla nivåer över hela företaget kan engagera sig i plattformen med hjälp av en rad förbyggda applikationer, med den adderade möjligheten för självbetjäningsanalys.

För ytterligare information om ABB:s portfölj för MES-system, besök: https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/systems/collaborative-production-management-products

Norske Skog är en världsledande producent av publikationspapper med starka marknadspositioner och kundrelationer i Europa och Australasien. Norske Skog-koncernen driver fyra fabriker i Europa varav två kommer att producera återvunnet förpackningspapper efter planerade ombyggnadsprojekt. Dessutom driver koncernen två magasinspappersbruk och en pelletsanläggning i Australasien. 

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT