Charles Wallin, Project Manager, Process Development på NKC Manufacturing Sweden, framför kontrollpanelen till den nya presslinjen från AP&T. Foto: AP&T.

Jan 27, 2021

NKC i Göteborg investerar för framtiden


En helt ny presslinje från AP&T för tillverkning av rullagerhållare är på plats, bland annat innefattande en 630 tons press.

På NKC Manufacturing Sweden i Göteborg är pressade, stansade och maskinbearbetade produkter till verkstadsindustrin ett av de huvudsakliga affärsområdena.

Företaget, som har cirka 140 medarbetare, utgör den europeiska grenen av den japanska industrikoncernen NKC (Nakanishi Metal Works) med verksamhet runt om i världen. I början av 2020 investerade man i en ny helautomatisk presslinje från AP&T för att byta ut gamla maskiner och säkra sin produktion. Men relationen mellan de båda företagen sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.

-De första maskinerna från AP&T installerades här redan i mitten på 1980-talet när vi var en del av SKF. Sedan dess har utrustningen utökats, uppdaterats och kompletterats med jämna mellanrum, medan service, underhåll och reparationer skötts löpande av AP&T, säger Charles Wallin, Project Manager, Process Development på NKC Manufacturing Sweden.

Investering för säkring av produktion

För att skapa förutsättningar för en högre kapacitet och säkra sina leveranser beslutade NKC 2019 att uppgradera en av sina befintliga maskinlinjer för tillverkning av rullagerhållare med ny utrustning från AP&T. Produktionsprocessen, som är helt automatisk, omfattar ett antal olika moment, som ämnesmatning, dragning, klippning, tvättning, svarvning, utmatning och stapling. 

Utrustningen från AP&T används för tillverkning av rullagerhållare, som visas här  tillsammans med ett färdigt rullager.

-Vi fick ordern i april 2019 och i januari året därefter installerade vi den nya linjen helt enligt plan. Vår leverans omfattade bland annat en 630 tons press, två SpeedFeeders, en High Speed Destacker, gripdon, skydd och styrsystem. En viktig del i arbetet var också att integrera vår utrustning med befintlig stanspress, svarv och andra maskiner som används i den totala linjen för att få ett obrutet och effektivt flöde, säger Kristian Broberg, tekniskt ansvarig för affären från AP&T:s sida.

I början av 2020 investerade NKC Sweden i en ny helautomatisk presslinje från AP&T.

Ett väl fungerande samarbete

Installationen var klar på utsatt dag och sedan dess har utrustningen varit i drift. För att säkra en långsiktigt hög tillgänglighet har NKC också valt att teckna ett service- och underhållsavtal med AP&T. Charles Wallin är nöjd.

-Samarbetet med AP&T, och då inte minst deras projektledare, har fungerat väldigt bra. De är lätta att jobba med, förstår våra behov och möter dem på ett bra sätt. Att de kan leverera kompletta lösningar och tar ansvar för helheten är en stor fördel, liksom den geografiska närheten. Den nya linjen har inneburit en väsentlig förbättring på alla sätt och är en viktig investering för framtiden, säger han.

 

NKCLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT