Nilsson Special Vehicles.

Jan 31, 2019

Nilsson Special Vehicles meddelar sämre resultat än 2017


Rapporterade produktionsproblem och ökade kostnader försämrar 2018.

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att 2018 års resultat, pga under året rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017. Bokslutskommunikén kommer släppas den 22 februari 2019.

Nilsson har under hösten utfört eftermarknadsåtgärder relaterat till de nya modellerna vilket resulterat i avsevärt högre garantikostnader än förväntat. Bolaget kommer i 2018-års räkenskaper göra avsättningar för kommande kända garantiåtaganden. Omsättningen för moderbolaget 2018 förväntas uppgå till cirka 202 miljoner och resultatet till cirka -16,2 miljoner.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

”Vi har under hösten fokuserat på att åtgärda bilarna med projektrelaterade tekniska avvikelser och omkonstruerat dessa. Detta har medfört en ökad kostnad för garantier och tagit resurser från produktionen, vilket påverkat vår ambition att öka produktionstakten till den nivå vi planerat. Vi har identifierat vilka bilar och åtgärder som kommer att behöva utföras under 2019 och gör därför avsättningar för dessa kostnader i 2018 års resultat.”

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Solectro laserrök-1 Teknik

    Laserrök – ett mycket hälsofarligt ämne

    Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning mfl är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett mycket hälsofarligt ämne?
    14