I december gjordes första utleveransen av nya XC90 Ambulance. På bilden Björn Evertsson, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården Region Halland och Karl Justh, vd Nilsson Special Vehicles.

Feb 22, 2017

Omsättningsrekord för Laholmsföretaget


Specialbilstillverkaren summerar ett framgångsrikt år och ytterligare produktlanseringar 2017 borgar för fortsatt tillväxt.

Specialbilstillverkaren i Laholm redovisar en omsättning för 2016 om 188,5 (156,7) miljoner kronor, en ökning med drygt 20 procent jämfört med året innan. Resultatet efter skatt mer än fördubblades till 7,5 miljoner kronor jämfört med 3,0 år 2015. Företaget har med råge slagit sitt tillväxtmål om 10 procent per år.

Bolagets vd Karl Justh förklarar för Svensk Verkstad att han naturligtvis är mer än nöjd.

- Vi lyckades följa vår strategi till 100% när det gäller att ta fram den nya ambulansen parallellt med att leverera 81 st ambulanser av den innevarande modellen. Detta är ett rekord för bolaget och vår målsättning är att fortsätta volymökningen men då med den nya modellen. Vi kallade detta för ”vertical take-offdvs att modellerna avlöser varandra utan volymtapp, berättar Karl Justh för Svensk Verkstad.

- Det har varit ett fantastiskt år med hårt arbete från alla i företaget, fortsätter Karl Justh. Vi har ett fantastiskt team, kan inte poängtera detta tillräckligt. Vi har också lyckats väl med att hitta kompetent arbetskraft som har möjliggjort vår tillväxt. Förutom ambulansernas ökning på 26% jfr 2015 så har vi även lyckats att öka segmenten Transportfordon samt Insatsbilar med 22 % respektive 87%.

Under året har Nilsson Special Vehicle lanserat sin nya ambulans – Nilsson XC90 Ambulance – baserad på nya Volvo XC90 och byggd på Volvos nya bilplattform.

Med den nya ambulansen vill man även plocka kunder från ett segment ovanför, det vill säga från det tyngre segmentet som i dag har bilar över 3,5 ton och kräver c-körkort. Kunder som vill ha en större bil behöver inte köpa en stor buss för att uppnå detta. Fördelen med en mer kompakt bil är att användaren kan sitta bältad och nå allting i sjukhytten, vilket är en säkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga. I och med att man nu även kunnat öka utrymmet i bilen har det medfört ytterligare fördelar då problemet tidigare varit begränsat utrymme. Detta i kombination med nya marknader bedöms medföra en ökad tillväxt. De nya marknaderna inom ambulans avser ett antal länder i Europa som har liknande ambulansvård som Sverige.

- Den nya ambulansen kommer att vara oerhört viktig för framtiden, berättar Karl Justh för Svensk Verkstad. Vi har ett modernt koncept som bygger på en utomordentlig basbil, Volvo XC90. Denna har alla egenskaper som eftersträvas i branschen när det kommer till aktiv och passiv säkerhet, det är ju de facto en arbetsplats som skall erbjuda bästa möjliga komfort, ergonomi och säkerhet på alla vis för ambulanspersonal som för patient. Allt detta uppfylls i vår bil till en i branschen i särklass bästa driftekonomi. I detta sammanhang vill jag också poängtera vårt värdefulla samarbete med Volvo Cars som har möjliggjort detta projekt.

Vinstmedlen för 2016 återinvesteras i verksamheten för att utveckla nya produkter. Utvecklingsarbetet med att bygga de nya modellerna påbörjades planenligt under hösten 2016.

Nilsson ska under ett intensivt första halvår 2017, förutom en ny europeisk begravningsbil, även lansera en ny ”traditionell” begravningsbil samt limousine för den engelska marknaden.

Den europeiska 3-dörrars-versionen byggs på en Volvo V90-plattform. För byggnationen kommer Nilsson att använda sig av den beprövade metodiken som används i ambulansproduktionen med en skåpspåbyggnad som limmas på karossen. Bolaget är väl förtroget med att hantera komposit-konstruktionen som produceras av Faiber Komposit AB vilka tillverkar ambulansskåpen i dag. Nilsson räknar med att få rationaliseringsfördelar på monteringssidan samt inom lager och kapitalbindning.

Lanseringen av den europeiska modellen kommer att ske i Sverige i slutet på april 2017 i samband med Begravningsförbundets årsstämma. De första reservationerna har redan kommit in innan bilen ens har visats, vilket gör Nilsson tillförsiktiga om den kommande produktens potential.

Begravningsbilarna samt limousinen för den engelska marknaden kommer att byggas på Volvo S90-plattformen. Dessa bilar säljs som ”familjer” dvs. för varje begravningsbil behövs även en eller fler följebilar. Då marknaden i England efterfrågar en hög och inte fullt lika bred bil som övriga Europa lämpar sig S90-chassit utmärkt för båda modellerna.

Dessa nya bilar kommer att visas upp för första gången på en utställning i Birmingham i början på juni 2017. Nilsson ser samordningsfördelar med att endast ha en bilmodell som passar för båda modellerna och förutser en stor potential på den engelska marknaden för den nya moderna bilen.

- Vi tror naturligtvis mycket på de kommande modellerna där vi hoppas på en bra tillväxt under de kommande åren, säger Karl Justh. Vi har fått in de första reservationerna redan innan vi har gått ut med bilder och priser.

- Det första halvåret kommer att präglas av att vi skall få ut tre nya bilar på 4 månader, vilket kommer att påverka vår leveransförmåga kortsiktigt. Detta får ses som en investering i framtiden där vi avser att hämta igen volymerna redan på relativ kort sikt.

Kompositutbildning på Nilsson med Anders Sjögren på Ad Manus Material Teknik AB i februari i år. All produktionspersonal har erbjudits utbildning och intresset är stort. Sjukhytten på dagens ambulanser byggs i kolfiber och även begravningsbilar kommer inom en snar framtid byggas med kompositmaterial.

Foton: Nilsson Special Vehicles.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT