Karl Justh. Foto: Nilsson Special Vehicles.

Nov 14, 2016

Nilsson Special Vehicles fortsätter öka


Specialbilstillverkaren från Laholm redovisar ett starkt tredje kvartal och nya specialbilar på Volvos nya plattform är på gång.

Nilsson Special Vehicles presenterar sin delårsrapport för tredje kvartalet och redovisar en nettoomsättning som uppgick till 32 897 (29 101) KSEK. Den ackumulerade nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 130 358 (99 035) KSEK.

Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 464 (1 058) KSEK och resultat efter skatt uppgick till 1 204 (-670) KSEK. För årets nio första månader blev resultat efter skatt 4 676 (1 156) KSEK.

Under kvartalet lanserades XC90 Ambulance, som var den första av bolagets produktlanseringar på Volvos nya bilplattform. Nu har projekt startats upp för fler produkter baserade på nya Volvomodeller, bland annat begravningsbilar på nya Volvo V90 och begravningsbil och limousine på Volvo S90 för den engelska marknaden.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2016

 • Bolaget får tilldelningsbeslut på ambulanser till Region Jönköpings län avseende fem bilar under kommande år med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Beräknat ordervärde upp till 40 MSEK.
 • Nilsson startar ett eget försäljningsbolag i Norge för att möta den växande efterfrågan på 4-hjulsdrivna ambulansfordon < 3,5 ton. Två anställda ansvarar för att bygga upp nära och långvariga kundrelationer på såväl sälj- som servicesidan.
 • Produktionstakten ökas på grund av den ökande efterfrågan på ambulanser i Sverige och Norge.
 • Nilsson meddelar att Bolaget byter Certified Adviser till Sedermera Fondkommission.
 • Nilsson lanserar en ny ambulans – Nilsson XC90 Ambulance – baserad på senaste generationens Volvo XC90.

Övriga händelser under perioden

 • Utvecklingsprojektet för Nilsson XC90 Ambulance avslutas och bilen fasas in i ordinarie produktion.
 • Nytt projekt startas upp för att utveckla nästa generation begravningsbilar baserade på nya Volvo V90.
 • Nytt projekt med en ny begravningsbil och limousine för den engelska marknaden baserad på Volvo S90 startas upp.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  117