Nibe

Foto: Nibe.

Feb 12, 2020

NIBE förvärvar nederländskt


Stärker sin position på den europeiska värmepumpsmarknaden.

 
NIBE Industrier AB har tecknat har tecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i nederländska Nathan Holding B.V. och resterande andel i två steg.

Nathan, som grundades 1984, är ett distributörsföretag för Benelux-länderna med specialisering på hållbara lösningar för uppvärmning och luftkonditionering. Verksamheten har en årsomsättning på cirka 50 MEUR (cirka 520 MSEK) med en rörelse­marginal på drygt 6%.

Verksamheten bedrivs i Zevenaar, Nederländerna och Nathan har sedan lång tid tillbaka varit distributör av värmepumpar från vårt tyska dotterbolag AIT Deutschland på den snabbt växande nederländska marknaden.

-Med Nathan stärker vi ytterligare vår marknadsposition på den europeiska värmepumpsmarknaden, i synnerhet på den snabbt växande marknaden i Nederländerna men också i Belgien och Luxemburg”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier.

-Samarbetet med AIT Deutschland kommer att fördjupas ytterligare men förvärvet kommer också att innebära intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter tillsammans med övriga bolag i gruppen.

Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av berörd konkurrensmyndighet.

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 april 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT