sysselsättning industrin

Foto: Manpower.

Jun 11, 2019

Negativ jobbprognos för industrin för första gången på tre år


Samtidigt gör utvecklingen på arbetsmarknaden att efterfrågan på tekniska och digitala färdigheter ökar i många andra branscher.

Arbetsgivare i tillverkningsindustrin rapporterar en negativ jobbprognos för första gången sedan fjärde kvartalet 2016, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Sysselsättningstrenden för det tredje kvartalet 2019 ligger på -2 procent, hela åtta procentenheter svagare än motsvarande period förra året. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +7 procent.

– Att tillverkningsindustrin lämnar en negativ prognos för första gången på nästan tre år är intressant eftersom branschen länge varit en så stor del i Sveriges starka konkurrenskraft globalt. Samtidigt gör utvecklingen på arbetsmarknaden att efterfrågan på tekniska och digitala färdigheter ökar i många andra branscher, i takt med att uppgifter automatiseras och kompetenskraven förändras, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Sysselsättningstrenden för tillverkningsindustrin minskar med elva procentenheter från föregående kvartal till -2 procent. Det är den första negativa prognosen för branschen sedan fjärde kvartalet 2016. Jämfört med motsvarande period 2018 är prognosen åtta procentenheter svagare, då arbetsgivare rapporterade en sysselsättningstrend på +6 procent.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet minskar med två procentenheter från föregående kvartal till +7 procent. Jämfört med motsvarande period 2018 är prognosen tre procentenheter starkare, då sysselsättningstrend låg på +4 procent.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
• Hotell- och restaurangbranschen, +14 procent
• Offentlig sektor, +10 procent
• Byggbranschen, +9 procent
• Energisektorn, + 9 procent
• Transportsektorn, +7 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2019 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 2 procent svarar vet ej och majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +9 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +7 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT