Foto: Nederman.

Mar 28, 2018

Nederman förvärvar Auburn FilterSense


"Vi är glada att välkomna Auburn FilterSense LLC till vår Insight organisation som en del av våra digitala ambitioner och planer

Nederman har tecknat ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Auburn FilterSense LLC-, en världsledande leverantör av pålitliga partikelutsläppsmätare och intelligenta kontroller för industriella damm/partikel-filteringssystem. Auburn FilterSense LLC är baserat i Beverly, Massachusetts, USA.

Auburn FilterSense LLC har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och kompetens för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Företaget tillverkar system för kontinuerlig partikelövervakning som innehåller teknik med triboelektriska och laddningsinduktionspartiklar, intelligenta kontroller, inklusive realtidsdiagnostik och programvara för detektering av filterläckage, för processkontroll, underhållsplanering, efterlevnad av lagstiftning och ökad produktionseffektivitet.

Anskaffningspriset på kontant- och skuldfri basis, som uppgår till cirka 5,75 miljoner USD, kommer att betalas efter förvärvet som förväntas vara i början av april 2018, med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 2,5 miljoner USD baserat på lönsamhet för 2018 och 2019, och finansieras av en kombination av kontanter och befintliga bankfaciliteter.

Auburn FilterSense LLC, med cirka 30 anställda, omsatte 2017 6,2 miljoner USD. Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal i linje med Nederman-koncernen och förväntas ha en positiv inverkan på resultat per aktie från förvärvstidpunkten.

Auburn FilterSense LLC kommer att ingå i Nedermans Insight organisation. Auburn FilterSense LLCs varumärke och team kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare och lösningarna blir en integrerad del av Nedermans Insight applikationer och digitala ekosystem, som bygger på uppkopplade system och IoT.

"Vi är glada att välkomna Auburn FilterSense LLC till vår Insight organisation som en del av våra digitala ambitioner och planer", säger Aage Snorgaard, Senior Vice President, divisionchef Nederman Insight.

"Det finns utmärkta strategiska synergier mellan Nederman och Auburn FilterSense. Vi ser ett stort värde i att komplettera Nedermans lösningar, globala närvaro, kundbas och eftermarknadstjänster med teknik och avancerade funktioner från Auburn FilterSense. Med detta förvärv blir Nederman en ännu starkare partner för våra kunder”, säger VD och koncernchef Sven Kristensson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT