Pete Robbins från Zuse Hüller Hille demonstrerar moduluppbyggnaden av maskinerna för Magnus Axelsson och Peter Fingal från Volvo GTO (Global Truck Operations), Skövde. Foto: NAJtech.

May 9, 2018

Senaste produkterna och framtidsglimtar hos NAJtech


Knappt ett år har gått sedan NAJtech startade verksamheten och nu laddar företaget för Elmia Verktygsmaskiner som går i Jönköping den 14-18 maj.

Den "autonoma maskinen" och att bara betala för den maskinmjukvara man behöver för stunden. På Elmia Verktygsmaskiner kommer NAJtech att visa den senaste utvecklingen på maskinfronten samt även ge en glimt av framtiden. 

-Eftersom NAJtech startades först i mitten av 2017, så fanns ingen möjlighet att hinna boka en egen monter eller att hinna få fram några maskiner för mässan med så kort varsel, förklarar NAJtechs grundare och vd, Jan Wedar för Svensk Verkstad. Inte desto mindre har vi möjlighet att visa presentationer och videor och diskutera intressanta lösningar oavsett vilken av NAJtechs leverantörer det avser.

-Tack vare vårt goda samarbete med Dankab verktygsmaskiner (monter B03:36) kommer NAJtech att finnas på plats i deras monter under hela veckan, tidvis tillsammans med representanter från några av våra maskinleverantörer.

I april startades förberedelserna i form av NAJtechs deltagande på Öppet Hus hos Zuse Hüller Hille som visade upp nyutvecklade maskiner, såväl 4-axliga som 5-axliga och såväl horisontella som vertikala.

Sedan Zuse Automation tog över Hüller Hilles fabrik i Mosbach i Tyskland i mitten av 2017, har utvecklingen gått snabbt och ett flertal nyutvecklade maskiner och nya processer, som till exempel Power Skiving, kunde visas upp för den intresserade publiken. Även en del svenska kunder fanns på plats och visade intresse för de nya produkterna.

Jan Wedar från NAJtech, i mitten, visar fleroperationsmaskinen nbh 500 för Magnus Axelsson och Peter Fingal från Volvo GTO (Global Truck Operations), Skövde.

-Speciellt intresse väckte de 5-axliga maskinerna med vridbar spindel i kombination med roterande B-axel som svarvbord och med detta möjlighet att genomföra såväl fräs- som svaroperationer i en och samma uppspänning, berättar Jan Wedar.

-Ralph Christnacht, CEO för Zuse Hüller Hille gav också, i sitt intressanta framträdande, en mycket spännande framtidsvision av den ”autonoma maskinen”, fortsätter Jan Wedar.

-Den "autonoma maskinen" kan själv, utifrån en avancerad CAD-fil i till exempel Step-format, och med hjälp av uppkoppling av ett stort antal maskiner i ”molnet” (Clowd), generera såväl bearbetningsprogram som välja ut korrekta verktyg och processdata och därmed förkorta ledtiderna och också kostnaderna för tillverkningen.

-I framtiden kommer vi att se billigare lösningar där man köper den mekaniska delen av maskiner med alla dess funktionaliteter, men istället bara betalar för och laddar ned den mjukvara man behöver för stunden (4-axlig eller 5-axlig) och därmed bara betalar för det man använder. Jämför t.ex. Pay-per-view för filmer, förklarar Jan Wedar.

Om ni besöker Elmia Verktygsmaskiner så kan NAJtech berätta mera om de nya produkterna och den senaste utvecklingen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT