Nadine Crauwels, vd Sandvik Coromant. Foto Sandvik Coromant

Nadine Crauwels, vd Sandvik Coromant. Foto Sandvik Coromant.

Oct 14, 2020

Intervju med Sandvik Coromants vd Nadine Crauwels


Om livet på toppen – både i företaget och på berget.

Bortsett från de självklara fakta att Nadine Crauwels är den första icke-svenska och första kvinnliga vd:n för Sandvik Cormant, är hon också en av de mest erfarna och mångåriga medarbetarna i företaget som besuttit posten.

– Jag kom till Sandvik Coromant för 20 år sedan och hade då arbetat omkring fem år i tillverkningsindustrin, berättar hon.

Nadine Crauwels hade således både ett djupt engagemang i Sandvik Coromant och lång erfarenhet från olika roller och platser i företaget, när hon i maj 2017 blev dess ledare.

På vägen har hon utvecklat en ledarstil med tydligt fokus på att få människor i organisationen att växa, en ledare som ställer lika stora krav på sig själv som på sitt team.

Crauwels inledde sin professionella karriär på ett R&D-center i Belgien som på konsultbasis hjälper företag med utveckling och förbättring inom skärande bearbetning men också engagerar sig i internationella forskningsprojekt.

Imponerande företag

– Genom det arbetet kom jag i kontakt med alla verktygstillverkare i världen, bland dessa även Sandvik Coromant.

– Som ingenjör tittar man på produkt och prestanda, vilket jag imponerades av hos Sandvik Coromant. Men det som gjorde mig övertygad om att detta var ett företag jag ville jobba för, var de människor jag jobbade med; hur professionella de var, hur hög servicenivån var. Det var alltså kombinationen av människorna och de marknadsledande produkterna som gjorde att jag ville jobba i företaget.

Och så blev det alltså. Det är nu omkring 20 år sedan och Nadine Crauwels har inte ångrat en minut av sin tid på Sandvik Coromant. Att hon trivts och gjort ett bra jobb bekräftas naturligtvis av den position hon har idag.

Inledningsvis jobbade Nadine som försäljningsingenjör i området runt Antwerpen, där hon för övrigt vuxit upp. Nu har hon nått toppen i organisationen.

Från belgien till Schweiz

Sandvik Coromants vd är alltså född och uppvuxen i Belgien. Hon tog sin civilingenjörsexamen vid Katholieke Universiteit i Leuven där hon valde maskinteknisk inriktning och kom således redan där i kontakt med skärande bearbetning, vilket skulle komma att bli Crauwels huvudspår i professionen.

Så småningom lämnade hon Belgien, men fortsatte att jobba för Sandvik Coromant på olika positioner.

– Nu bor jag med min familj i Schweiz sedan 2009, berättar hon.

Även om Crauwels är chef för ett svenskt företag med HQ i Sandviken är det ändå inte aktuellt att flytta till Sverige.

– Jag är naturligtvis i Sverige ganska mycket, men de flesta anställda på företaget finns ju i andra delar av världen, så var jag bor spelar inte så stor roll.

Ständigt hållbarhetsarbete

Sandvik Coromant är en stor organisation som samlar runt 8 000 medarbetare. Crauwels reser därför väldigt mycket över hela världen.

– Att resa och besöka våra anläggningar på olika platser i världen är nödvändigt, säger hon. Just nu är det naturligtvis svårt med tanke på den pandemi vi drabbats av. Det tvingar oss till att mötas på alternativa sätt.

– Men, tillägger hon, att dra ner på resor och mötas på andra sätt än fysiskt är något vi ständigt jobbar med ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet är viktigt för mig och viktigt för företaget. I allt större utsträckning använder vi därför exempelvis videomöten som plattform.

Sandvik Coromant har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och de står idag högt på agendan.

– Hållbart företagande är integrerat i vår policy och vi fokuserar på tre huvudsakliga element; människor, vår planet och lönsamhet.

– Vi strävar naturligtvis mot de gemensamma globala miljömålen, men för oss innebär det också inte minst att fokusera på våra anställda, att få ut det bästa av varje individ och skapa en bra arbetsplats men också att hitta bra samarbetspartners som vi tillsammans med kan arbeta med de här frågorna. Vi måste arbeta övergripande men också i det lilla. Vi kan göra mycket i vardagen, men samtidigt skapa förutsättningar för lägre energikosnumtion, mindre utsläpp och så vidare och därigenom öka effektiviteten när vi agerar på ett hållbart sätt.

Sandvik Coromants anläggning i Gimo är ett lysande exempel på företagets hållbarhetsarbete. Där används i huvudsak återvunnen hårdmetall vid tillverkning av solida hårdmetallverktyg, en process som kräver 70 procent mindre energi än vid tillverkning med nyutvunnen råvara. Fjärrvärme och värmepumpar har ersatt olja och skapar en i stort sett koldioxidneutral uppvärmning. Toaletterna spolas med sjövatten och minskar därmed starkt förbrukningen av dricksvatten. Spillvärmen från tillverkningsprocessen återanvänds. Ett väl utbyggt återvinningsprogram. Bland annat. En grön anläggning, alltså.

Utmaningar

När Nadine Crauwels tog ledarrollen 2017 var Sandvik Coromant 75 år som ledande på sitt område och hade en stark ekonomisk tillväxt.

– Det är naturligtvis fantastiskt när det går bra, säger Crauwels. Men samtidigt måste man under de omständigheterna hålla jämna steg med teknik, effektivitet, flexibilitet. Under en tillväxtperiod händer mycket bra, men då är också tid att utmana sig själv, tänja gränser och skapa flexibilitet i en stor global organisation. Då måste vi fokusera på hur vi kan arbeta med tillväxt och effektivitet på samma gång och samtidigt öka vår flexibilitet. Efter en tillväxtperiod kommer normalt en nedgång och vi upplevde en sådan förändring på marknaden under 2019. Vi fokuserade alltså på rätt saker.

– Digitaliseringen är naturligtvis också en stor utmaning. Vid den tiden pratades det mycket om digitalisering och för oss var först utmaningen att fastställa hur vi skulle angripa digitaliseringen, hur vi skulle bryta ner det i konkreta steg för att på bästa sätt stödja våra kunder. Alla var överens om att vi måste digitalisera, men frågan var hur vi skulle göra det för att det skulle bli begripligt för både oss och våra kunder.

– Digitaliseringen är en pågående process som vi lever i och utvecklas i tillsammans med våra kunder. Det är viktigt att kunderna är med på den resan då digitaliseringen innebär stora förändringar för alla och påverkar också kundernas förväntningar på oss.

Inte ensamt på toppen

Det sägs att det är ensamt på toppen, men den gamla klyschan skriver Nadine Crauwels inte under på.

– Visst måste man ta en hel del beslut och man har ett stort ansvar, men jag vill inte påstår att det är ensamt på toppen, säger hon.

– När jag beskriver mitt ledarskap brukar jag säga att jag är en modern ledare och som sådan är jag mycket för samarbete med alla personer på alla nivåer i organisationen, där vi jobbar som ett team.

– Vi arbetar resultatinriktat men inte på ett hierarktiskt sätt utan utifrån kompetens och kreativitet. Då får man ut det mesta av det.

– Är man modern ifråga om tillgänglighet där man har kontakt både inåt mot organisationen och utåt mot samarbetspartners och kunder så man får ett utvecklande samarbete med och inspiration från varandra och känner att man verkligen driver saker tillsammans – då är det inte ensamt på toppen.

Laddar i naturen

Att få koppla bort jobbet och ladda batterierna är nödvändigt med det hektiska schema Nadine Crauwels har som ledare för en global organisation.

Möjligheten till avkoppling får hon i naturen. På det sättet är Schweiz förmodligen en av de bästa platserna på jorden; här finns en fantastisk natur med svindlande vyer och massor med ren luft. Nadine och hennes familj återfinns inte sällan bland bergen.

– Jag har alltid älskat naturen, att vandra i bergen, njuta av tillvaron och beundra vyerna. Det ger en bra balans till arbetet och där kan jag koppla av och reflektera.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT