Jul 7, 2017

MVR: angående din elskatt


Du vet väl att de nya reglerna för elskatt som gäller från 1 januari 2017 innebär att du måste ansöka om återbetalning i efterhand?Tillverkande företag, såsom mekaniska verkstäder och stålbyggare, har rätt till reducerad energiskatt. Reduktionen är 29 öre/kWh 2017 vilket gör att det redan för relativt små företag är fråga om mycket pengar.

Tidigare har man ansökt om reduktionen en gång och sedan har elfakturorna reducerats i enlighet med det som beviljats.
Från 1 januari 2017 gäller istället full energiskatt på fakturorna och sedan är det upp till var och en att ansöka om återbetalning från Skatteverket i efterhand, en eller fyra gånger om året beroende på elförbrukning.

För att förenkla för er har MVR ingått ett samarbete med ett företag som specialiserat sig på detta. Företaget sköter då utifrån fullmakt ansökningsförfarandet inklusive förbrukningsrapportering. Utbetalning sker sedan direkt till er från Skatteverket. Läs mer nedan.

Elskatt.se
Vår samarbetspartner i elskattefrågor. MVR har ingått ett samarbete med elskatt.se om hjälp med elskatter. Elskatt.se ser till att ni betalar rätt elskatt.

Erbjudandetill MVRs medlemmar för hjälp med att begära tillbaka elskatt:
Förbrukning under 250 000 kWh/år: 1 500 kr/år, avser en ansökan per år.
Övriga: 4 000 kr/år och avser en ansökan per kvartal.

Elskatt.se erbjuder även elrevisioner 5 år tillbaka i tiden. Ersätts genom provision på 20% av återbetalt belopp, max 100 000 kr. Normalpris för denna tjänst på marknaden är 50 procent utan tak.

Kontakta Sten Strömberg på stromberg@svenskajamforelser.se eller telefon 070 962 22 57och glöm inte att ange att du är MVR-medlem.

MVRLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT