Foto: Pixabay.

Dec 17, 2018

MVR: 5 tips om budget


Varför gör man en budget, för budgetens egen skull eller för att faktiskt ha något att relatera till?Målet med en budget är bland annat att hålla koll på kostnader och intäkter, men även målsättning för vilken försäljningsvolym man vill nå. En bra budget kan få karaktären av en prissatt aktivitetsplan. Med hjälp av budgeten får du även en uppfattning om företaget behöver ha finansiellt stöd i form av extern finansiering.

1. Var realistisk
Var realistisk när du gör din budget. En budget ska avspegla vad du tror att företaget mäktar med under den närmaste budgetperioden och inte vad du hoppas. Alltför optimistiska budgetar innebär att du och andra blir besvikna om budgeten inte uppnås.
2. Jämförbarhet mellan olika år och perioder
Utan något att relatera till kan allt se bra ut. Se till att du får en jämförbarhet mellan perioder och år i budgeten. Dela upp både intäkter och kostnader på ett sätt som gör det enkelt att följa upp och förstå företagets ekonomi.
3. Öka antalet intäktskonton
Dela upp din försäljning i olika konton. Låt till exempel intäkter från nya kunder bli ett eget konto eller skapa ett konsultkonto i det produktsäljande bolaget. Då kan du ta betalt för din kompetens. Fler intäktskonton ökar fokus på vad du kan sälja. Om du delar upp försäljningen i olika kostnadsslag behöver du också engagera dig och använda informationen för riktade försäljningsåtgärder.
4. Uppföljning
Gör regelbundna uppföljningar av budgeten och analysera varför ditt faktiska resultat skiljer sig från budgeten. Var observant både på positiva och negativa avvikelser. Har du agerat som det var tänkt? Har något i omvärlden hänt som påverkat resultatet? En budget utan uppföljning och analys är bortkastat tid. Gör en regelbunden uppföljning av prognoser under året.
5. Översätt till aktivitetsplan
När du väl har gjort din budget ska den översättas i en aktivitetsplan. Hur ska försäljningen gå till? Hur ska dina tjänster och produkter marknadsföras? Vem ska sälja och genom vilka kanaler.
En bra budget gör det enklare att följa planen, upptäck avvikelser i tid för att nå till mål!
Du som medlem i MVR kan alltid kontakta oss för rådgivning, hur ofta du vill, det ingår i avgiften. Vår ambition är att alltid leverera snabba professionella lösningar, allt med fokus på ditt företags bästa.

Är du inte medlem än? Läs mer om oss på www.mvr.se
Ovanstående är ett utdrag ur Sinfboken – En överlevnadsguide för entreprenörer.

MVRLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT