Foto: MVG.

Sep 4, 2018

Motala Verkstad lägger ned en verkstad


Personalen varslad.

MVG är en produktionspartner till många av Sveriges stora industrikoncerner inom bearbetning, svetsning och montage av enskilda komponenter såväl som stora och komplicerade industriella system och kompletta maskiner. Koncernen har två verkstäder i Kristinehamn, en i Malmö och en i Motala. Tillsammans har verkstäderna mer än 500 års erfarenhet av att leverera till svensk och internationell industri.

I maj 2018 tog en kapitalstark ägare ett nytt grepp kring MVG. Med en vision om ett stärkt och framgångsrikt MVG sjösattes då ett omfattande investerings- och åtgärdsprogram.

Investeringsprogrammet syftar till att förstärka MVG personellt och maskinellt genom tillförande av nya kompetenser och uppgradering av maskinparken. Åtgärdsprogrammet syftar till att förändra organisationen och verksamheten så att MVG på ett effektivare sätt kan möta kundernas krav och framtida utmaningar.

Som ett led i åtgärdsprogrammet konsoliderar nu MVG sin verksamhet till tre platser, och kommer därmed flytta produktionen från verkstaden i Malmö till övriga verkstäder. Förändringen sker för att bättre kunna samordna produktionen och leverans till koncernens kunder.

-I vårt investerings- och åtgärdsprogram satsar MVG nu på bland annat på maskinpark, produktionskapacitet, produktionsteknisk kompetens, underhåll och arbetsmiljö. För att ytterligare adressera effektivitet, konkurrensförmåga och lönsamhet på både kort och längre sikt så gäller det som alltid inom vår industri att producera fler produktionstimmar på färre kvadratmeter med hög kvalitet och lägre miljöpåverkan. Därför måste vi nu genomföra några större strukturella förändringar. Produktionen på FM Industri kommer att flyttas och fördelas på de andra tre verkstäderna och vi kommer jobba intensivt med våra kunder i denna förändring för att både vi och kund skall gå stärkta ut ur denna process, säger Daniel Ellison, koncernchef på MVG.

Nedläggningen drabbar 20 anställda på FM Industri som varslades under måndagen.

-Vi kommer erbjuda en del av våra anställda att flytta till någon av våra kvarvarande tre verkstäder och vi för även en nära dialog med kunder och kollegor i branschen i södra Sverige för att säkerställa att så många av de varslade som möjligt får en snabb och effektiv väg till en ny anställning, säger Charlotte Axelsson, Personalchef på MVG.

Åtgärdsprogrammet har också inneburit att MVG sett över sin ekonomifunktion och beslutat outsourca delar av denna.

-Vi vill genom att outsourca vissa stödfunktioner standardisera och förenkla viss administration och därmed fokusera verksamheten ytterligare på våra kunder och deras behov av en effektiv produktionspartner, avslutar Daniel Ellison.
    Annons
  • Sandvik Coromant tar täten online

    Som ledande tillverkare av skärverktyg satsar Sandvik Coromant på webbaserade tjänster för kunder som vill söka information och köpa verktyg online. Se filmen.
    183
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT