Foto: Munters.

Sep 9, 2019

Munters stänger datacenter i Belgien


Är en del i Munters Full Potential Program som kommer att kosta företaget 350 miljoner kronor under 2019.

Munters Group AB (publ) har efter att ha slutfört förhandlingar med relevanta fackliga organisationer inlett processen för att stänga ned den europeiska data center-fabriken i Dison, Belgien. Stängningen är enligt plan inom det Full Potential Program som lanserades i början av 2019 i syfte att förbättra koncernens resultat. 

I februari 2019 presenterade Munters ett Full Potential Program för att stärka lönsamheten. Programmet är uppdelat i tre faser där den första fasen är fokuserad på att etablera en stabil och mer lönsam bas för framtiden. Som en del av den första fasen har Munters haft intentionen att stänga Munters europeiska data center-fabrik i Dison, Belgien. Detta har varit villkorat av informationsgivning och förhandling med relevanta fackliga organisationer. Efter att ha slutfört förhandlingar med fackliga organisationer har processen för att stänga fabriken nu startat. Munters och de fackliga organisationerna har inom ramen för en social plan och i linje med riktlinjer enligt lag och kollektivavtal kommit överens om åtgärder för att mildra konsekvenserna av stängningen för de anställda i Dison.

Kostnaderna relaterade till stängningen av fabriken kommer huvudsakligen redovisas under tredje kvartalet 2019 och är en del av de sedan tidigare kommunicerade totala engångskostnaderna om SEKm 350 för Munters Full Potential Program under 2019. Vid utgången av juni 2019 uppgick kostnaderna relaterat till Munters Full Potential Program till SEKm 100. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT