Foto: MultiDocker.

Feb 27, 2020

Multidocker upprättar kontrollbalansräkning


Skriver ned tillgångar.

MultiDockers styrelse föreslår att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget. I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2019 har styrelsen i MultiDocker konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget. 

Det konstaterade nedskrivningsbehovet får till följd att styrelsen har skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har vidtagit åtgärder för att upprätta kontrollbalansräkning.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT