multidocker

Foto: Multidocker.

Nov 15, 2019

Ökad förlust för Multidocker


Leveransförseningar och flytt av produktion är några av förklaringarna.

Under perioden januari-september 2019 sjönk både omsättningen, 66,1 MSEK jämfört med 112,1 MSEK motsvarande period föregående år, och resultatet, -21,6 MSEK jämfört med -8,7 MSEK för Multidocker.

"Klart under vår målsättning", skriver bolagets vd Maria Bogren, i rapporten, men uppger ett antal förklaringar.

Dels berodde det på förskjutningar i tidigare leveranser, vilket bidrog till att slutmontage av många maskiner skedde samtidigt. Vidare medförde produktionsflytten till Norrköping vissa uppstartskostnader för bolagets hyrda montagehall. Även standardiseringsarbetet för CH600 NG medförde initiala kostnader då modellen var i prototypstadie.

"Glädjande är att flera av våra tidigare satsningar började ge effekt under kvartal tre. Dels bidrog vår entreprenadverksamhet i Brasilien till ett plusresultat från MultiDockers dotterbolag. Dels medförde förskjutningar i leveranser från kvartal två att vi under kvartal tre ställdes inför ett enormt utmanande leveransschema som vi, tack vare vårt effektiviseringsarbete med produktionsprocessen, kunde hantera. Dessutom ökade effektiviteten i montaget under perioden och lade grunden för att ytterligare förkorta ledtiderna och standardiseringen. Även vår eftermarknadsservice förbättrades under kvartalet, vilket visade att vårt fokus på affärsområdet mötte marknadens behov. En annan viktig händelse under perioden var att ett Blue Line-projekt för att ta vara på äldre maskiner, en så kallad retrofit, skapade efterfrågan hos nya kunder," skriver Maria Bogren.

"Både efterfrågan på maskiner och eftermarknaden ökade i Nordamerika under perioden. I Europa såg vi en större efterfrågan på stora maskiner och ett fortsatt jämnt behov av begagnade maskiner."

 
    Annons
  • Omvandlare till fotovoltaiska paneler

    Under de senaste åren har vi observerat ett ökande intresse för ”grön energi”. Det dyker upp ett antal applikationer för energiutvinning från fritt tillgängliga källor och bland dessa är installationer av fotovoltaiska paneler mest populära.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT