Volvo Torslanda

Motorfordonsindustrin toppar i april. På bilden montering Volvo Torslanda. Foto: Volvo Cars.

Jun 4, 2019

Motorfordonsindustrin toppar orderingången i april


Men hittills i år visar industrins orderingång totalt en nedgång enligt nya siffror från SCB.

Industrins totala orderingång ökade med 9,3 procent i april 2019 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 0,1 procent i kalenderkorrigerade tal. En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 69,7 procent jämfört med mars. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med mars ökade hemmamarknaden med 4,1 procent och exportmarknaden ökade med 13,5 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 0,1 procent i jämförelse med april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 2,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 2,2 procent.

Minskning januari–april jämfört med 2018
Hittills i år har den totala orderingången varit 2,8 procent lägre än motsvarande period, januari–april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,5 procent och exportmarknaden minskade med 3,1 procent.

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats ned med 0,3 procentenheter till en månadsutveckling på -5,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats upp med 1,0 procentenheter till en årsutveckling på -7,1 procent.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    85

SENASTE NYTT