Volvo Torslanda

Motorfordonsindustrin toppar i april. På bilden montering Volvo Torslanda. Foto: Volvo Cars.

Jun 4, 2019

Motorfordonsindustrin toppar orderingången i april


Men hittills i år visar industrins orderingång totalt en nedgång enligt nya siffror från SCB.

Industrins totala orderingång ökade med 9,3 procent i april 2019 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 0,1 procent i kalenderkorrigerade tal. En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 69,7 procent jämfört med mars. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med mars ökade hemmamarknaden med 4,1 procent och exportmarknaden ökade med 13,5 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 0,1 procent i jämförelse med april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 2,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 2,2 procent.

Minskning januari–april jämfört med 2018
Hittills i år har den totala orderingången varit 2,8 procent lägre än motsvarande period, januari–april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,5 procent och exportmarknaden minskade med 3,1 procent.

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats ned med 0,3 procentenheter till en månadsutveckling på -5,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats upp med 1,0 procentenheter till en årsutveckling på -7,1 procent.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT