Jul 20, 2016

Modulära verktyg hjälper verkstäder att standardisera


De modulära möjligheterna hos Sandvik Coromants tre produktfamiljer – Coromant Capto®, Coromant EH och CoroTurn® SL – kan vara mycket lönsamma för användare som ska utrusta en maskin eller en hel anläggning. Istället för att lägga pengar på ett separat verktyg för varje maskin, komponent och artikel, kan användaren,med hjälp av modulära verktyg, bygga optimerade verktygsuppsättningar som passar alla applikationer, och det utifrån ett litet lager med standardartiklar.

Optimerade verktygsuppsättningar kan användas i många olika applikationer och maskiner

”Om man använder en modulär verktygsstrategi kan man införa standardiserade lösningar i hela verkstaden, och slippa vänta på specialverktyg med långa leveranstider”, säger Åke Axner, global produktchef inom maskinintegrering. ”Vår väletablerade Coromant Capto är ett perfekt exempel. Det här modulära verktygskonceptet erbjuder verktygshållare med snabbväxling som integreras direkt i spindeln, samt ett stort utbud av förlängnings- och reduktionsadaptrar som möjliggör montering av verktyg med olika längder och utföranden, oavsett maskingränssnitt.”

Coromant EH-systemet med utbytbara skärhuvuden för roterande applikationer upp till 32 mm som nyligen introducerades erbjuder användarna ett brett sortiment av skärhuvuden i solid hårdmetall, vändskärsfräsar, uppborrningshuvuden, integrerade adaptrar och skaft. Utförandet innebär betydande fördelar i stora fleroperationsmaskiner som behöver långt verktygsutstick, liksom i små till medelstora fleroperationsmaskiner och svarvar med kritisk ställängd.

I Sandvik Coromants modulära produktfamilj ingår även svarvsystemet CoroTurn SL. Serration Lock (SL) gränssnittet är mycket robust och med hjälp av det kan användarna skapa en rad olika verktygskombinationer utifrån ett litet lager av adaptrar och skärhuvuden, för både invändig och utvändig bearbetning.

Typfall där modulära verktygssystem kan vara användbara, till exempel dessa svåråtkomliga komponentegenskaper.Här kan Coromant Capto erbjuda lösningar för alla olika längder och maskintyper, och kombinationen av rätt Coromant EH-skaft och modulär adapter ger både den räcklängd och åtkomlighet som krävs vid roterande applikationer.

Ett annat exempel är behovet av stabilitet i operationer där det uppstår mycket vibrationer. Här gör modulariteten i CoroTurn SL att man kan dra nytta av Silent tools™ vibrationsdämpade svarvbommar, som säkerställer produktivitet och snäva toleranser i operationer med långa överhäng.

”Vare sig du har flera maskiner och vill ha ett litet lager som täcker in alla maskingränssnitt, applikationer med längre räckvidd eller varierande ställängd, sparar du både tid och pengar genom att samarbeta om modulära verktyg med Sandvik Coromant”, sammanfattar Axner.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT