Foto: Profilgruppen.

Feb 9, 2021

Minskat resultat för Profilgruppen


Hög produktion men lågt resultat i kvartalet.

Aluminiumprofiltillverkaren Profilgruppens intäkter i fjärde kvartalet minskade till 371,6 Mkr (381,9), ner 3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultat blev 5,3 Mkr (22,7), efter finansiellt stöd om 2,4 Mkr (0,0) och efter engångskostnader om 10,0 Mkr (0,0).

För helåret uppgick intäkterna till 1 414,4 Mkr (1 622,1), ner 13 procent jämfört med föregående år, och rörelseresultatet blev 36,4 Mkr (113,2), efter finansiellt stöd om 19,2 Mkr (0,0). 

”Volymmässigt har det fjärde kvartalet inneburit en återhämtning till föregående års nivåer, dock med lägre priser.
Med tanke på att pandemins andra våg drabbade oss i november är det en strålande prestation av organisationen att leverera på den efterfrågade nivån. Trots kraftansträngningen ser vi inte den positiva effekten på resultatet, vilket beror på en fortsatt ogynnsam produktmix.

Vi arbetar idogt med att säkra ytterligare volym till högre marginaler, effektivisera vår produktion och våra interna processer,” kommenterar ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (ingen).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT