Anders Fogelberg. Foto: FlexQube.

Aug 12, 2019

Minskat resultat för FlexQube


"Tar längre tid att stänga affärerna"

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 5 procent till 17,7 MSEK (16,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 2 procent.

Orderingången minskade med 25 procent till 16,6 MSEK (22,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 30 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK (-2,9) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -5,2 MSEK (-3,1). Resultat före skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,1).

Vd Anders Fogelberg kommenterar:

"Samtidigt som antalet kunder och ordrar ökat har vi hittills under 2019 inte stängt någon enskild affär värd mer än 3 miljoner kronor utan istället haft många prototypordrar eller uppföljningsordrar av mindre karaktär. Den ökade marknadsoron internationellt att säljprocessen tar längre tid."

"Ambitionen är att arbeta med en större spridning av kunderna inom en variation av branscher. Det är därför glädjande att se hur vi fortsätter att addera nya kunder till vår kundbas och får större spridning på vår orderingång under kvartalet. Under 2019 har vi bland annat gjort våra första försäljningar direkt till bolag som Alstom, DHL, Kawasaki, Adidas, John Deere, Boeing och Atlas Copco."

"Vår mest utmanande marknad under 2019 har varit Mexiko där vi fått känna på motvind genom handelsmotsättningar samt stora osäkerheter i bilindustrin." 

"Osäkerheten innebär att företagen har en kortare tidshorisont för investeringsbeslut, investeringskalkyler behöver löna sig på allt kortare tid. Här finns möjligheter för FlexQube genom uthyrning av vagnar och andra betalningsmodeller, där internlogistiken kan gå från att vara en fast kostnad för kunderna till en mer rörlig sådan. Vi är fortfarande på mycket blygsamma nivåer jämfört med marknadsstorleken och antalet projekt för oss är många. Därtill bedömer vi att vi tar marknadsandel, men det tar helt enkelt längre tid att stänga projekt."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT