Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Feb 7, 2019

Minskat resultat för Bulten


Förklaras av minskade volymer i kvartalet.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 747 (740) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 (7,5)%. Resultat efter skatt uppgick till 30 (47) MSEK. Orderingången uppgick till 741 (839) MSEK, en minskning med 11,7% jämfört med samma period föregående år.

Orderingången under kvartalet var i linje med försäljningen men minskade med 12 procent jämfört med föregående års starka orderingång till följd av uppstart av nytt kontrakt och modellskiften, kommenterar koncernchef Tommy Andersson.

Rörelseresultatet under kvartalet var lägre jämfört med föregående år, främst som en följd av en minskad volymutveckling under senare delen av kvartalet. Volymreduktionen skedde med kort framförhållning. Anpassning i produktion har påbörjats, men har en viss ledtid. Resultatet påverkades också negativt av valutaeffekter och påbörjad omstrukturering i Kina. Under kvartalet har råmaterialpriserna stabiliserats, dock på en fortsatt hög nivå, säger Tommy Andersson

För helåret uppgick nettoomsättningen till 3 132 (2 856) MSEK, en ökning med 9,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 (210) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 (7,4)%. Resultat efter skatt uppgick till 143 (159) MSEK. Orderingången uppgick till 3 098 (3 015) MSEK, en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet har Bulten tecknat fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram till ett värde om cirka 13 miljoner EUR per år i full takt 2021 med start i slutet av 2019.

När jag nu lämnar över till min efterträdare Anders Nyström är Bulten i en utmärkt position för att fortsätta vinna nya kontrakt och marknadsandelar, säger Tommy Andersson avslutningsvis.

Styrelsen i Bulten AB kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2018 om 4,00 (3,75) SEK per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  14