Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Feb 7, 2019

Minskat resultat för Bulten


Förklaras av minskade volymer i kvartalet.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 747 (740) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 (7,5)%. Resultat efter skatt uppgick till 30 (47) MSEK. Orderingången uppgick till 741 (839) MSEK, en minskning med 11,7% jämfört med samma period föregående år.

Orderingången under kvartalet var i linje med försäljningen men minskade med 12 procent jämfört med föregående års starka orderingång till följd av uppstart av nytt kontrakt och modellskiften, kommenterar koncernchef Tommy Andersson.

Rörelseresultatet under kvartalet var lägre jämfört med föregående år, främst som en följd av en minskad volymutveckling under senare delen av kvartalet. Volymreduktionen skedde med kort framförhållning. Anpassning i produktion har påbörjats, men har en viss ledtid. Resultatet påverkades också negativt av valutaeffekter och påbörjad omstrukturering i Kina. Under kvartalet har råmaterialpriserna stabiliserats, dock på en fortsatt hög nivå, säger Tommy Andersson

För helåret uppgick nettoomsättningen till 3 132 (2 856) MSEK, en ökning med 9,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 (210) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 (7,4)%. Resultat efter skatt uppgick till 143 (159) MSEK. Orderingången uppgick till 3 098 (3 015) MSEK, en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet har Bulten tecknat fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram till ett värde om cirka 13 miljoner EUR per år i full takt 2021 med start i slutet av 2019.

När jag nu lämnar över till min efterträdare Anders Nyström är Bulten i en utmärkt position för att fortsätta vinna nya kontrakt och marknadsandelar, säger Tommy Andersson avslutningsvis.

Styrelsen i Bulten AB kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2018 om 4,00 (3,75) SEK per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  288
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  391

 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  15