Foto: Pixabay.

May 20, 2020

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin


Industrins kapacitetsutnyttjande har minskat i första kvartalet enligt siffror från SCB.

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal. På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 89,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

För delbranschen tillverkningsindustri minskade nyttjandegraden från 89,3 procentenheter i fjärde kvartalet 2019 till 89,0 första kvartalet 2020.

Uppgifterna för första kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019, reviderats upp med 0,2 procentenheter, till 89,4 i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under fjärde kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter, till 89,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT