Foto: Mikael Harrison, Svensk Verkstad Media.

Aug 21, 2020

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin


Detta säger en färsk rapport från SCB.

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 8,1 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 83,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för andra kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019, reviderats ned med 0,1 procentenheter till 89,1 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under första kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,2 procentenheter till 89,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Läs mer här!

scbLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    56

SENASTE NYTT