Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson. Foto: Nilsson Special Vehicles.

Nov 19, 2020

Minskade volymer för specialbilstillverkaren


Räknar med att takta upp igen mot slutet av året.

Nilsson Special Vehicles AB publicerar på torsdagen delårsrapport för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 34 943 (37 961) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 621 (-3 516) KSEK.

”Orderingången på fordon med beräknad leverans under 2020 var, på grund av Covid-19, lägre under kvartal tre än föregående år. För att anpassa bolagets produktionskapacitet till ett minskat antal leveranser av såväl ambulanser till Skandinavien som begravningsfordon till den engelska marknaden så har bolaget ansökt, och fått beviljat, bidrag för korttidsarbete.

Under andra halvan av kvartal fyra kommer produktionen successivt att takta upp igen, för att möta den orderstock som redan finns för leverans under 2021. Bolaget fortsätter dock oförtrutet att effektivisera sin verksamhet och det är med glädje vi noterar att bolaget visar ett positivt rörelseresultat (EBITDA) för årets första nio månader, trots en lägre omsättning jämfört med föregående år," skriver bolagets vd Fredrik Nilsson i rapporten.

Under augusti påbörjades försäljningen av Nilsson V90 begravningsbil som ladd-hybrid (T6). Hittills har sex order inkommit på denna elektrifierade modell och bolaget har för avsikt att lansera denna modell även i övriga Mellaneuropa.

Den 2 november kom beskedet att Nilsson lägger ett varsel på tre tjänstemän och åtta kollektivanställda.

"En nödvändig åtgärd för att minska kostnadsmassan tills försäljningsvolymerna åter kan ökas," skriver Fredrik Nilsson.

Orderstocken var vid periodens utgång 60 (57) bilar.
    Loading...

    MEST LÄSTA

    SENASTE NYTT