Saab Micael Johansson

Micael Johansson. Foto: Saab.

Feb 7, 2020

Minskad orderingång för Saab


Försvarsföretaget förväntar sig dock en fortsatt växande marknad de närmaste åren.

Saab presenterade på fredagmorgonen resultatet för helåret 2019.

Försäljningsintäkterna minskade i fjärde kvartalet till MSEK 10 578 (11 018). För helåret en ökning till MSEK 35 433 (33 156). 

Rörelseresultat (EBIT) ökade för helåret till MSEK 2 937 (2 266), medan det i fjärde kvartalet minskade till MSEK 1 198 (1 422). Lönsamhetsförbättringen för 2019 berodde i huvudsak på den goda volymutvecklingen. Under 2020 bedöms rörelsemarginalen fortsätta visa en förbättring jämfört med 2019.

Orderingången minskade i kvartalet till MSEK 8 123 (10 792). På helårsnivå var minskiningen mindre, 27 216 MSEK jämfört med 27 975 under 2018. 

"Efterfrågan på bolagets produkter och lösningar är fortsatt hög och marknaden förväntas fortsätta växa de närmaste åren, samtidigt som Saab går in i en produktions- och leveransfas. Saab håller fast vid de långsiktiga finansiella målen om en årlig organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel," säger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om SEK 4,70 (4,50) per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT