Feb 1, 2017

Minimerar kabel- och monteringskostnader på fältnivå


Det breda sortimentet av I/O-moduler i IP67 för EtherCAT P förenar minimal kabeldragning med högsta flexibilitet i decentral inläsning av alla I/O-signaler från en maskin eller anläggning.

 

Detta baseras på en-kabellösningen EtherCAT P som förenar det beprövade EtherCAT-systemet med strömförsörjning till samtliga nätverksenheter.

Med EtherCAT P har Beckhoff kombinerat ultrasnabb EtherCAT-kommunikation och kraftförsörjning (2 x 24 V DC/3 A) i en standard Ethernet kabel med 4 ledare.Detta möjliggör direkt strömförsörjning av EtherCAT-P-slavar samt anslutna sensorer och aktuatorer, så att separata strömkablar bortfaller och kablaget förenklas.Därmed är EtherCAT P den perfekta fältbussen för sensorer, aktuatorer och mätteknik med tydliga fördelar gällande både sammankoppling av mindre I/O-enheter i kopplingslådan och decentraliserade I/O-komponenter i hela applikationen.

EtherCAT-P, boxmodulen för all datainsamling

Till 24 V I/O-system finns redan ett komplett utbud på system- och I/O-komponenter i kapslingsklass IP67.För anslutning av sensorer och aktuatorer tillhandahålls ett stort sortiment av den beprövade EP-box modulen som i EtherCAT P utförande benämns EPP.Här ingår olika digitala ingångsmoduler med 4, 8 och 16 kanaler resp. digitala utgångsmoduler med 4, 8, 16 och 24 kanaler, många olika I/O-moduler i IP67 med 4, 8 och 16 kanaler med kombinerade digitala in- och utgångar samt seriella gränssnitt RS232 och RS422/RS485.Dessutom tillkommer boxmoduler i EPP för analoga in- och utgångssignaler, som t ex ±10 V/0…20 mA, differens-/absoluttryck samt data från motståndssensorer, termoelement och pulsgivare.

Även EtherCAT P är utformad med EtherCAT:s fria och flexibla topologi. För respektive önskad nätverksstruktur direkt på fältnivå ingår följande infrastrukturkomponenter i IP67:

–EtherCAT-P box EPP1111 med ID-switch,

–EtherCAT-P stjärntopologi med strömmatning och std EtherCAT in (EPP1322) och utan (EPP1332/EPP1342),

–Omvandlar från EtherCAT-P, till EtherCAT-adapter EPP9001 med spänningsutgång,

–EtherCAT-P box EPP9022 för diagnostik av Us (system- och sensorförsörjning) och Up (perifer spänning till aktuatorer).

Klara fördelar för maskintekniken

Med EtherCAT P – som stöds i full omfattning av EtherCAT Technology Group (ETG) – minskar materialkostnader, monterings- och arbetstid inom maskintekniken samt feluppkomst vid installationen. Dessutom minskas det nödvändiga monteringsutrymmet i drivkedjor, kabelkanaler och kopplingsskåp i själva maskinen.Hela automationssystemet drivs med fördel av mindre sensorer resp. aktuatorer, vilket möjliggörs av den nya EtherCAT-P modulen.I sin helhet skapar denna nya modul en betydligt större frihet i anläggningsdesignen.

www.beckhoff.se/EtherCATP

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT