Mar 29, 2021

"Mindre pall och mer paket"


Snabba ryck - nu är materialhantering och logistik under förändring.

Som en effekt av digitalisering, nya sätt att producera, förändrade krav och köpbeteende från konsumenter, förändras också sättet att leverera och hantera varor.

– Mindre pall och mer paket, säger Mikael Johansson på Toyota Material Handling. Och allt ska gå fort...

Med digitaliseringen får vi nya möjligheter och nya verktyg att hantera material och med en kraftigt ökad näthandel förändras logistiken på flera sätt.

Mikael Johansson är maskinsäkerhetsexpert med många år i Toyota Material Handling. Han sitter också ordförande i ISO TC110/SC2 Safety of powered industrial trucks och är också ordförande i Materialhanteringsgruppen.

Han ser tydliga förändringar när det gäller materialhantering.

– Det är flera saker som förändras just nu i väldigt snabb takt, säger han. Och det har med våra ändrade beteenden och krav att göra, en ökad digitalisering och inte minst en ökad näthandel.

Lagerhusen avfolkas och bemannade truckar blir alltmer sällsynt till förmån för automatiserade, förarlösa truckar och AGV:er som tar hand om de interna transporterna av pallar och lådor.

Toyota har en idag ganska komplett range of autotruckar, som en följd av den utvecklingen.

– Det är en växande marknad som har utvecklats ganska långsamt, men accelererat de senaste åren, säger Johansson.

– Det beror på en förändring i logistikmiljön, där man väljer att öka användningen av teknik, exempelvis automation. I syfte, naturligtvis att minska arbetskraftskostnader, öka hastighet och öka tillförlitligheten. En autotruck går ju hela tiden och har en betydligt lägre olycksfrekvens än manuella truckar. Människan är alltid farligast i lagerhuset.

Från fabrik till kund

Traditionellt sett ligger ett antal mellanlager mellan fabrik och slutkund i en många gånger lång och komplicerad leveranskedja.

– Det vi ser nu är en otroligt snabbt ökande e-handel och i allt större utsträckning sker leveranserna direkt från fabrik till slutkund. Man hoppar alltså över stegen med mellanlager.

– Vad det kommer att innebära för företag som vårt vet vi inte än, men vi måste naturligtvis anpassa oss efter den utvecklingen.

I andra änden ser man ett ökat flöde åt andra hållet, något man inte sett tidigare.

– När folk beställer saker på nätet skickas nämligen omkring 30-50 procent tillbaka.

– Det här innebär att det blir färre pallar och mer pakethantering.

– Generellt sett kan man säga att det är  snabbare leveranser, ökade flöden och mindre partier i och med att man levererar direkt till kund istället för att hantera stora volymer i distributionscentraler.

Optimerade flöden

Med digitaliseringen ökar också de tekniska möjligheterna för automatisering. Förarlösa truckar, fullproppade med sensorer som gör att de "ser" sin omgivning navigerar med stor säkerhet i lokalerna, programmerade för att hämta, lyfta, plocka och leverera pallar och lådor.

– En stor förändring vi ser i materialhanteringen är också att man vill optimera sina flöden så mycket som möjligt. Det gör man genom att samla in data.

– Alla våra truckar är uppkopplade idag, försedda med datahanteringsutrustning. Kunden kan samla in data om hur trucken används och kan på det sättet optimera sina flöden.

– Man sammankopplar de olika logistikstegen, hela det interna ekosystemet och även mellan ekosystem och använder informationen för att förbättra processen.

Det är i huvudsak fyra viktiga saker kunden efterfrågar:

– Säkerhet är en viktig punkt, till exempel. Det andra är ökad produktivitet, maximal upptid och minskad kostnad.

Med automation, uppkopplade maskiner och big data når man målen.

Egen hantering

Att automatiseringen ökar kan också Björn Karlsson, vd på Weland, bekräfta.

– Bland annat ökar inte minst våra lagerhissar väldigt mycket, säger han. Både här hemma och ute i världen; Indien, Kina...

– Med automatiseringen reduceras felkällor, man får lättare att planera och så vidare.

– På det sättet kan man instället använda människor till att göra sånt som bara människor kan göra och överlåta andra sysslor till maskinerna. Känslor har maskiner svårt med än så länge. Där problem måste analyseras, värderas och diskuteras, ta hand om de mjuka värdena, där fungerar bara människan.

Han konstaterar, precis som Mikael Johansson, att lastpallen försvinner mer och mer ur logistiska flöden.

– I synnerhet i de interna flödena, säger Karlsson. Där försvinner pallen mer och mer och det blir mer AGV:er med plastbackar, rullbanor med plastbackar eller kundens eget emballage, wellpapplådor.

– När man byter mellan transportsätt är pallen bra. Upp på lastbil är pallen fortfarande lämplig.

Björn Karlsson konstaterar också att internlogistiken blir allt viktigare för företagen och är mer och mer en tjänst man väljer att behålla istället för att lämna ut till tredje part.

– Man kan tjäna mycket pengar på att behålla och automatisera sin egen logistik. Det hjälper vi väldigt många företag med idag.

Här är Björn Karlsson också inne på just det Mikael Johansson pratar om, att företag levererar direkt till slutkund.

– Vi jobbar ofta med att hitta lösningar för våra kunder att effektivisera deras interna flöden så de slipper föra material först till ett stort lager och sedan ut till slutkund.

Tony Wittgren på Abus Kransystem konstaterar också att digitaliseringen blir alltmer viktig för kunderna. Även traverser är numera uppkopplade.

– Fortfarande som tillval, säger Wittgren. Större kunder med många kranar efterfrågar möjligheten till underhållssystem med uppkopplade kranar där man via mjukvaran kan läsa av drifttid, slitlägen på vissa delar och så vidare.

Abus lanserar för övrigt inom kort en ny profil inom lättraversfamiljen. HB 240S ersätter den tidigare HB 250. En annan typ av profil med mindre vikt per meter, därav den mindre dimensionen.

Kort sagt digitaliseras och automatiseras våra logistikflöden.

 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT