Foto: Absolent.

Jul 16, 2019

Miljöteknikföretaget gör sjätte förvärvet för året


Det förvärvda företaget säljer högvakuumdammsugare för industriellt bruk.

Miljöteknikbolaget Absolent Group AB, som specialiserat sig på rening av förorenad processluft, har genom dotterbolaget Filtermist International Ltd genomfört sjätte förvärvet för året genom att förvärva Kerstar Ltd, England, som producerar och säljer högvakuumdammsugare för industriellt bruk.

Kerstar som grundades 1960 producerar en serie av högvakuumdammsugare, inklusive ATEX-klassade varianter, för användning där det föreligger en explosionsrisk. Bolaget producerar produkterna i Northampton och exporterar till mer än 19 länder globalt genom ett nätverk av distributörer. Kerstar har en årlig omsättning om 30 miljoner kronor och en EBITDA marginal om 18%. Köpeskillingen uppgick till 26 miljoner kronor.

De engelska kunderna består av återförsäljare och slutanvändare inom ett antal industrisegment såsom matproduktion, kontraktstillverkare, flygindustrin, kraftgenerering, myndigheter och rengöringsbolag. Bolaget tillhandahåller dessutom en omfattande eftermarknadstjänst i England vilket har get en lojal kundbas vilket ligger helt i linje med Filtertmists strategi i England.

"Möjligheten att lägga till Kerstar till vår befintliga produktportfölj skapar ett intressant erbjudande för Filtermist," "Kerstars produkter används av många av våra befintliga kunder i ett flertal industrisegment så det är ett perfekt komplement till vår produktportfölj. Dessutom används de på marknader som vi ännu inte har tillgång till vilket öppnar möjligheter för internförsäljning av produkter och tjänster från de andra portföljbolagen. Bolaget har etablerade vägar till den globala marknaden som vi kan vidareutveckla med våra befintliga försäljningskanaler och därmed expandera vår totala affär."  säger Filtermist Internationals CEO James Stansfield.

Kerstar kommer omedelbart att konsolideras in i Absolent Group.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT