Oct 13, 2016

Miljöteknikföretag expanderar i Finland


Hansa Engineering AB expanderar och startar ett nytt bolag i Finland för att leverera komponenter och lösningar inom spray- och miljöteknik.

Hansa Engineering AB expanderar och startar ett nytt bolag, Hansa Engineering Oy. Kontoret ligger i Åbo, Finland där Tuomas Keski-Korsu har anställts som Key Account Manager.


I och med det nya bolaget är Hansa Engineering nu verksam i Sverige, Norge, Finland och Danmark. ”Tuomas har lång erfarenhet och mycket god kunskap inom våra branscher vilket är en förutsättning för att kunna hålla den höga nivå som våra kunder ställer på vårt kunnande” säger Helena Wigart, VD, Hansa Engineering AB och fortsätter ”Vi ser en god utvecklingspotential i Finland och hoppas kunna anställa ytterligare personal inom en snar framtid”

Om Hansa Engineering AB
Hansa Engineering leverera komponenter och lösningar inom produktområdena:
• Dysor och sprayapplikationer – komplett utbud av produkter för industriella sprayapplikationer, t ex befuktning, tankrengöring, kylning och ytbehandling.
• Tvättlansar – för snabb, effektiv och miljövänlig rengöring av insidan av trumman på betongbilar.
• Dammbekämpning – industriell dammbekämpning för omlastningspunkter, krossar, transportörer, sprängning, demolering, upplag m.m.
• Miljöteknik & processteknik – olika lösningar och produkter som är kopplade till utsläpp från olika processer inom industrin och där man i många fall vill rena eller avskilja olika ämnen, droppar eller partiklar ur processen (rökgasrening, rökgaskondensering, skrubbning, quenching/kylning, stripping, droppavskiljning m.m.)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT