Foto: MidTrailer.

Dec 17, 2018

Midway lägger ned i Sävsjö


Samtliga anställda varslade.

Midway Holding AB (publ) överväger att lägga ner verksamheten i dotterbolaget MidTrailer AB i Sävsjö. MidTrailer AB har idag därför varslat samtliga 20 anställda och förhandlingar med de fackliga organisationerna inleds omedelbart.

– Det är självklart mycket tråkigt att ge denna information till de anställda, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. MidTrailer har under lång tid redovisat stora förluster och Midway har under flera år arbetat hårt och investerat väsentliga belopp för att vända bolaget till positivt resultat, men inte lyckats. MidTrailer är verksamt på en marknad i snabb förändring med nya affärsmodeller som pressar priserna, samtidigt som kostnaderna för råmaterial stiger och valutorna utvecklas ofördelaktigt. Vi bedömer det inte längre som möjligt att återställa lönsamheten i bolaget.

– Vi har under en längre tid fört förhandlingar med flera intressenter, såväl svenska som internationella, om att ta över MidTrailer. Men ingen av dessa kunde se någon lönsamhet i verksamheten, trots potentiella synergier. Vi måste därmed konstatera att det inte heller finns förutsättningar för en avyttring av bolaget.

En avveckling bedöms innebära en negativ resultateffekt om cirka 35 Mkr varav cirka 25 Mkr är kostnader förknippade med nedskrivningar av anläggningstillgångar och varulager. Resterande cirka 10 Mkr är relaterade till kostnader under avvecklingsperioden. Den förväntade kassaflödeseffekten bedöms uppgå till cirka –5 Mkr. Efter avslutad förhandling med de fackliga organisationerna avser Midway att lämna mer exakta belopp i bokslutskommunikén som publiceras den 6 februari 2019. MidTrailer kommer att redovisas som avvecklad verksamhet från och med den tidpunkt då nedläggningen i allt väsentligt är avslutad. Under de tre första kvartalen 2018 omsatte MidTrailer 64 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på –15 Mkr.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  12