mapal

Den invändiga honeycomb-strukturen kan tillverkas tack vare 3D-printning. Illustration: Mapal.

Oct 12, 2020

Mer produktivitet med 3D-printade verktyg


Nytt klockverktyg med låg vikt, ger lång livslängd och högre skärdata.

Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de viktigaste fördelarna med 3D-printning. Tack vare speciellt utvecklad konstruktion inuti verktyget, som inte kan göras med konventionell tillverkning kan vikten reduceras väsentligt.

Ett exempel hur MAPAL använder fördelarna med 3D-printning i praktiken, är det nya klockverktyget med lödda PKD-skär (diamant). Klockverktyg används till utvändig bearbetning av bla. rörkopplingar. Dessa kopplingar på turbo-aggregat, måste ha en komplex kontur. Tillverkningen måste därför vara väldigt noggrann. Dagens processer är också objekt för kontinuerliga förbättringar så tillverkningen blir kostnadseffektiv och säker i serie-produktion.

MAPAL har därför optimerat dagens konventionella klockverktyg, med användning av 3D-printning så har insidan på verktyget modifierats – istället för solitt material är nu insidan gjord i en speciell honeycomb- struktur. En konsekvens av detta är att verktyget är 30% lättare och livslängden på verktyget ökat med ca. 40% tack vare den dämpande effekten. Det är därför möjligt att köra fortare med bibehållen hög kvalité.

Totalt har bearbetningstiden reducerats med 50%. Dessutom har designen på kylkanalerna optimerats. Det nya klockverktyget är gjort med hybriddesign. Med hjälp av 3D-printning görs den nya verktygsgeometrin på en verktygskropp med HSK-63 koppling. Resterande bearbetning körs konventionellt. Sedan löds PKD-skären på plats och bearbetas med laser till sin slutgiltiga form.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT