Jens Christensen VD Mekanotjänst i Järvsö AB

Jun 15, 2018

Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen inleder unikt samarbete kring integration


Mekanotjänst har högtryck och letar efter mer produktionspersonal. Vi är övertygade om att många av dessa personer har en teknisk bakgrund eller ett teknikintresse

Mekanotjänst och Arbetsförmedlingen Ljusdal inleder unikt samarbete kring integration och arbetspraktik. Målet med projektet är att förena företagets satsningar under 2018-2019 med potentialen i kommunens nya invånare.

Ljusdals Kommun har idag över 400 arbetslösa invandrare. För att bli en del av samhället är det viktigt att få komma ut i arbetslivet. Samtidigt har vi på Mekanotjänst högtryck och letar efter mer produktionspersonal. Vi är övertygade om att många av dessa personer har en teknisk bakgrund eller ett teknikintresse och en vilja att få ett bra jobb i kommunen. Vi vill ta tillvara på den här möjligheten och genom att erbjuda praktik kunna matcha möjliga nya medarbetare med vårt behov av mer personal, säger Jens Christensen, vd för Mekanotjänst.

Ljusdals Kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans med Mekanotjänst skapat de bästa förutsättningarna för en lyckad arbetspraktik genom att tillsätta två handledare till projektet. Handledarna kommer hela tiden att vara tillgängliga och stötta praktikanterna i både integrations- och arbetsrelaterade frågor, och Mekanotjänst kommer också möjliggöra svenskaundervisning på arbetsplatsen. Målsättningen är att praktikanterna skall kunna erbjudas anställning i bolaget.
– Vi har ett samhällsansvar och känner en stark vilja att göra vad vi kan för att skapa goda förutsättningar för våra nya invånare, säger Jens Christensen vidare.
Ramarna för samarbetet har formats under våren 2018 och återstående förberedelser slutförs under juni. Den första gruppen påbörjar sin praktik på Mekanotjänst i Järvsö under augusti månad.


För ytterligare information kontakta
Jens Christensen VD Mekanotjänst i Järvsö AB +46 706 70 76 29 jens.christensen@mekanotjanst.se

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT