Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Svenska Kraftnät.

Jan 23, 2020

Megaborren redo för borrstart


Den 240 meter långa och 1 000 ton tunga tunnelborrmaskinen Elektra kommer att borra med en hastighet av 100 meter per vecka.

I slutet av november anlände tunnelborrmaskinen, nu döpt till Elektra, Danderyd, från fabriken i Tyskland. Då hade tester pågått länge hos tillverkaren Herrenknecht i södra Tyskland.

Nu står den 240 meter långa och 1 000 ton tunga, kraftfulla tunnelborrmaskinen redo att påbörja arbetet med att borra en 13,4 kilometer lång tunnel för stamnätskablar i Stockholm, mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad. Projekt Anneberg-Skanstull invigdes den 21 januari inför borrstart med en högtidlig ceremoniell namngivning av tunnelborrmaskinen. 

Svenska kraftnäts expert på tunnelborrmaskiner, Tobias Andersson, var på plats i Tyskland under testperioden, tillsammans med beställaren, entreprenören JV HOCHTIEF Implenia. Han säger:

-Här kan vi verkligen prata om teknologi i världsklass. Herrenknecht har erfarenhet av att bygga tunnelborrmaskiner sedan sjuttiotalet med tusentals medarbetare och leveranser av betydligt större tunnelborrmaskiner runt om i världen. Vi har granskat och testat komponenterna tillsammans och jag känner mig trygg med att maskinen håller hög kvalitet och uppfyller de tekniska krav vi ställer.

Elektras färd ska gå 50-100 meter under gator och vatten, med en hastighet på 100 meter per vecka i genomsnitt. Tunneln kommer att användas för stamnätskablar för att säkra Stockholmregionens elförsörjning. Svenska kraftnät, som ansvarar för Sveriges stamnät för el, utvecklar och förstärker Stockholmregionens elnät för att möta framtidens behov av el och trygga elleveranser samt nya anslutningar, bland annat av förnybar energi och nya verksamheter.

-Stockholm växer snabbt och ökar med 40 000 nya invånare varje år. Det byggs många nya bostadsområden och kollektivtrafiken växer. Det tillkommer också nya typer av elförbrukare som exempelvis större serverhallar. Elbehovet ökar och förändras. Dessutom är delar av nätet i behov av upprustning, säger Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör på Svenska kraftnät.

Att använda borrteknik i stället för traditionell sprängning är ovanligt i Sverige men är väl beprövat i ett mycket stort antal tunnelprojekt världen över.

-Det finns flera skäl till att vi borrar och inte spränger. Den främsta orsaken är att minska den negativa påverkan på omgivningen. Den är miljömässigt mer skonsamt. Vi behöver inte heller anlägga arbetstunnlar, vilket skulle medföra ytterligare påfrestningar på närmiljön och innebära fördyrningar, säger Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision.

Borrstart är 1 februari 2020 och borrningen pågår i cirka fyra år, därefter ska 400 kV kablar installeras. 2027 väntas det vara klart. Tunneln är fem meter i diameter och går mellan 50 och som djupast 100 meter under marken. Budgeten för hela projektet – tunnel och kablar – uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Intervju med entreprenören JV HOCHTIEF Implenia inför projektet:

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    9