Tom Erixon. Foto: Alfa Laval.

May 18, 2020

Med klimatet i sikte


Alfa Laval ansluter sig till ”1,5°C Business Playbook”. Ska bli CO2-neutralt 2030.

Alfa Laval har anslutit sig till "1,5°C Business Playbook’" en förlängning av Exponential Roadmap-initiativet. Business Playbook är en guide över klimatstrategier och processer ämnade att förändra samhällsekonomin genom att få verksamheter att fokusera på lösningar med noll-utsläpp. Att stödja detta initiativ är i linje med Alfa Lavals ambition att bli CO2-neutralt inom 10 år.

-Om vi är eniga om att världen behöver förändras till en CO2-neutral ekonomi, då måste vi göra vår del i värdekedjan, säger Tom Erixon, VD och Koncernchef för Alfa Laval. Inom Alfa Laval har vi ambitionen att bli CO2-neutrala senast 2030. Att nå detta mål kommer att kräva samarbeten. Därför är vi glada över att stödja detta initiativ som baseras på den senaste vetenskapen och som fokuserar på enkelhet och hastighet.

Initiaivet 1,5°C Business Playbook lanserades den 20 januari i år, i Davos i Schweiz. Den innehåller verktyg för bolag och organisationer som delar ambitionen att halvera de globala utsläppen åtminstone vart tionde år.

Alfa Laval kommer att använda verktyget i sitt eget strategiarbete men också för att stötta leverantörer, kunder och samarbetspartners i deras strävan att minska sina koldioxidutsläpp.

Alfa Laval arbetar för att reducera företagets påverkan på miljön. Det finns långsiktiga mål på plats som stödjer detta arbete, bland annat att reducera energi- och vattenkonsumtion samt koldioxidutsläpp. Det har gjorts framsteg inom flera områden. Som ett exempel uppnåddes en minskad energikonsumtion, detta trots en stor produktionsökning. Dessutom kommer mer än 70 procent av den energi som företaget använder idag från förnybara källor. Alfa Laval kommer att fortsätta att arbeta för att reducera utsläpp från den egna värdekedjan. Bolaget kommer även framöver att stötta sina kunder i deras ansträngningar inom hållbarhetsområdet; till exempel att minska vatten- och energiförbrukning genom att tillhandahålla ett brett utbud av hållbara lösningar.

1Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT