Foto: Volvo Cars.

May 8, 2019

Volvo Cars inför sex månaders betald föräldraledighet för EMEA-regionen


Med hemmamarknaden Sverige som förebild - världsberömt för sin föräldraledighet - går Volvo Cars i bräschen.

Det är ett litet steg för Volvo Cars, men ett stort steg för föräldrar runt om i Europa och på andra håll: den svenska biltillverkaren lanserar idag en betald könsneutral föräldraledighetspolicy för alla anställda på säljbolagen i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika), som erbjuder mödrar och fäder sammanlagt sex månaders föräldraledighet med 80 procent av lönen.

Den nya Volvo Cars-policyn är mer generös och inkluderande än de flesta befintliga nationella föräldraledighetsreglerna och den första i sitt slag i bilindustrin.

Den nya policyn är inspirerad av den nationella lagstiftningen på Volvo Cars hemmamarknad i Sverige, berömd världen över för sin generösa föräldraledighet, som har gett påtagliga fördelar för såväl föräldrar som barn de senaste decennierna.

Volvo Cars föräldraledighetspolicy för EMEA är ett pilotprojekt som kan komma att leda till en global utbyggnad av en liknande policy för betald föräldraledighet för alla 43 000 Volvo Cars-anställda världen över. EMEA-initiativet kommer att bidra till att identifiera och lösa eventuella praktiska hinder som följer av att ett sådant system införs utanför Sverige.

– EMEA-initiativet är en av flera aktiviteter som syftar till att skapa en inkluderande kultur och attrahera och behålla en mångfald av människor. Initiativet förbättrar balansen mellan arbete och fritid, ger familjer mer tid tillsammans och överensstämmer med ett progressivt, människocentrerat företag som Volvo Cars, säger Hanna Fager, chef för People Experience (HR).

De flesta länder i EMEA-regionen erbjuder betald föräldraledighet i någon form, men det finns ofta en stor diskrepans mellan vad som finns tillgängligt för mammor och pappor – ofta till nackdel för papporna. En föräldraledighet som delas lika mellan mamman och pappan ger dessutom ökade arbetsmarknads- och karriärmöjligheter för kvinnor genom att den minskar karriär- och löneklyftorna.

Genom att efterlikna det svenska förhållningssättet som inspirerade den är Volvo Cars policy könsneutral och tillämplig också på samkönade föräldrar och på föräldrar till adoptivbarn.

Den nya policyn ingår i Volvo Cars ambitiösa personalstrategi, som syftar till att locka till sig och behålla de bästa personerna. Volvo Cars har som mål att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida anställda genom att erbjuda ett av de mest generösa och inkluderande paketen för betald föräldraledighet.

– Vi måste vara en verkligt attraktiv arbetsgivare för att kunna leverera på våra ambitiösa tillväxtplaner. .Att locka till sig och behålla de bästa personerna är avgörande, och vi vet att skickliga talanger kommer att vara mer selektiva i sitt val av arbetsgivare. Vinnarna i denna kamp om talangerna kommer att vara de företag som värdesätter mångfald, moderna och flexibla arbetsmetoder och medarbetarnas välbefinnande, säger Hanna Fager.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT