Lars Nyborg, Chalmers. Foto: Svenska Mässan.

Oct 16, 2019

"Med additiv tillverkning får vi en helt ny underhållsmodell"


– Det går att undvika lagerhållning av material med hjälp av print-on-demand-lösningar, förklarar professor Lars Nyborg på Chalmers.


Den additiva tillverkningen, där produkter tas fram med hjälp av 3D-skrivare, ökar kraftigt. Och skapar nya förutsättningar för industrin. – Inte minst ur underhållsperspektiv. Behovet av reservdelar och lagerhållning minskar, reparationstider förkortas. Det säger Chalmers-professorn Lars Nyborg, som ger en bild av den snabba utvecklingen på Underhållsmässan 2020.

Länge sågs additiv tillverkning bara som ett sätt att ta fram prototyper utifrån tredimensionella datorbilder. Inte längre. Idag används metoden industriellt, inom alltfler sektorer.

3D-tekniken innebär att en produkt byggs upp från ingenting. Tusentals tunna lager printas ut i valfritt material. En himmelsvid skillnad mot att på traditionellt sätt bearbeta ett material genom att fräsa och svarva.

Tillverkningsmetoden, som ofta kallas AM (efter engelskans additive manufacturing) blir ett fokusområde på Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg 10-13 mars 2020.

Varför? Svaret är enkelt: när AM används alltmer i serietillverkning påverkas också underhållsarbetet i grunden. Lars Nyborg pekar på sambanden:

– AM börjar bli intressant när en företagare ställer sig frågor som: Ska jag verkligen ha massor av reservdelar? Vill jag kunna korta ledtiderna och hitta lösningar utan kostsamma driftstopp?

– Det går att undvika lagerhållning av material med hjälp av print-on-demand-lösningar. När kunden behöver en komponent tillverkar man den, där och då, istället för att ha massvis av produkter på hyllorna.

Lars Nyborg vet vad han talar om.

Som professor i ytteknik vid Instutitionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers i Göteborg driver han tillsammans med Eduard Hryha (som leder det nationella kompetenscentrat CAM2) Sveriges största forskningsenhet kring metallbaserad additiv tillverkning, med ett 30-tal medarbetare.

Dessutom har additiv tillverkning blivit en viktig del i grundutbildningen med kurser på både mastersnivå och maskiningenjörsnivå.

Chalmers koordinerar också ett stort europeiskt projekt kring pulvermetallurgi och AM och har ett nära samarbete med RISE kring additiv tillverkning i flera olika projekt och aktiviteter.

På Underhållsmässan kommer Lars Nyborg att visa var utvecklingen står. Han nämner flera exempel på företag och branscher i Sverige där additiv tillverkning används framgångsrikt redan idag:

– Sverige har en stark position med GE Additive/Arcams nystartade excellence centrum, Digital Metal som är ledande inom deltekniken binder jetting och Sandvik som satsar kraftigt på området, liksom GKN Aerospace.

– Andra bra exempel är Siemens AM-verkstad i Finspång, som tillverkar komponenter för sina produkter och AMEXCI, ett nystartat initiativ för industrialisering av AM. Sverige är också ledande tillverkare av metallpulver som används inom AM.

Sverige har alltså flera starka spelare men det gäller att hålla positionen, menar Lars Nyborg, och pekar på allt som händer runt om i världen:

– Det sker mycket i Europa, speciellt på maskinsidan. General Electric gör till exempel en jättelik industriell AM-satsning i Italien. USA och Kina har också en stark position.

Inom tio år tror han att AM-tekniken kan dyka upp i sektorer som vi idag har svårt att föreställa oss.

– Det handlar om att hitta rätt lösningar, de blir ofta mest kostnadseffektiva just när det handlar om dyra material och komplicerade komponenter.

– Inte minst när det gäller sammansatta produkter där du normalt måste foga och svetsa. Med AM kan du framställa dem i ett stycke.

Invändningarna mot additiv tillverkning har ofta handlat om volymer. Att tillverkningen av varje enskild produkt tar för lång tid och därför blir för dyr.

Men hastigheterna inom AM har accelererat under senare år.

Lars Nyborg tar ett räkneexempel:

– Säg att en AM-maskin kan producera sex produkter i veckan. Tänk dig sedan att du sätter upp tio sådana på rad. Låter du de här maskinerna tugga effektivt 200 dygn på ett år…då får du upp en betydande produktionsvolym.

– Talar vi då om en dyr produkt kan du snabbt börja räkna hem affären. Potentialen är enorm.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT