ESS. Foto: Julia Öberg.

Apr 9, 2021

Maskininlärning på ESS i Lund stärker svensk industri


Styrsystemen har 1,6 miljoner kontrollpunkter som ska övervaka 100.000 olika enheter. Med maskininlärning lär sig komplexa system automatiskt istället för att behöva programmeras.

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som är under uppbyggnad i Lund, kommer att ha Sveriges mest komplexa styrsystem och använder maskininlärning för att optimera driftsäkerheten. Genom flera samarbeten med svenska industri- och teknikföretag inom maskininlärning och AI bidrar ESS samtidigt till digitalisering och teknikutveckling inom industrin.

ESS. Foto: Perry Nordeng.

Forskningsanläggningen ESS styrs precis som industriella anläggningar av ett avancerat styrsystem som kontrollerar och hanterar alla anläggningens olika delar och säkerställer driften. ESS integrerade styrsystem har 1,6 miljoner kontrollpunkter som kommer att övervaka 100.000 olika enheter i ett stort antal mer eller mindre avancerade system. Maskininlärning gör det möjligt för komplexa system att automatiskt lära sig utav erfarenhet istället för att behöva programmeras och är ett viktigt verktyg för att uppnå anläggningens högt ställda tillgänglighetsmål och förebygga driftstopp.

-Vi är övertygade om att AI, och i synnerhet maskininlärning, kommer att förändra hur Big Science-anläggningar och industriella processer drivs framöver, säger Karin Rathsman, acceleratorfysiker och projektledare för maskininlärningsprojektet på ESS.

I en nyligen avslutad pilotstudie har ESS tillsammans med Lunds universitet, Big Science Sweden och teknikföretaget GoalArt undersökt hur data från anläggningens styrsystem kan delas med externa parter för forskning och innovation inom maskininlärning. Pilotstudien koordinerades av Lunds universitet och finansierades av svenska innovationsmyndigheten Vinnova, det Wallenberg-finansierade forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software) och Region Skåne.

Larmhantering spelar en nyckelroll i alla avancerade styrsystem, såväl i storskaliga forskningsanläggningar som i industrin, och därför fokuserade förstudien på larmdata. Industriföretagen ABB, Perstorp, Tetra Pak och Hitachi samt tyska Big Science-anläggningen DESY ingick i pilotstudiens referensgrupp och bekräftade värdet av att kunna ta del av data från ESS styrsystem för maskininlärning.

-Vi konstaterar i slutrapporten att ESS genom att dela data kan fungera som en katalysator för Industri 4.0 digitalisering, både inom industrin och i andra forskningsanläggningar, säger Per Runeson, professor i Datavetenskap på Lunds universitet och projektkoordinator. Datadelning fyller funktionen att dela kunskap - och vår pilotstudie visar att ESS kan vara ett föredöme och dela data som är relevant för industrin.

Kunskapsöverföring från ESS och andra forskningsanläggningar har en mycket stor betydelse för teknikutveckling och digitalisering inom svensk och europeisk industri, säger Anna Hall, Director Big Science Sweden. Samarbetsprojekten inom maskininlärning är ett exempel på hur ESS bidrar till innovation och ökad konkurrenskraft för såväl SMEs som stora företag.

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning som baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att öppna vägen för banbrytande forskningsgenombrott inom material, energi, hälsa och miljö, och bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Varje år kommer tusentals forskare från hela världen att besöka ESS för att ta del av anläggningens unika forskningsmöjligheter inom materialforskning och life science. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa.

ESS  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT