Foto: Mikael Harrison.

Nov 2, 2020

Manufacturing Guides lösning bygger Bron över ”dödens dal”


I steget mellan prototyp och serieproduktion - ofta kallat "dödens dal" - fastnar många innovatörer. En ny plattform kopplar ihop innovatören med med rätt kompetens och svenska tillverkare.

"Dödens dal" är ett känt och fruktat begrepp bland innovatörer. Så kallas steget mellan prototyp och serieproduktion och där har många idéägare fastnat utan förmåga att ta sig längre. Få har kommit upp ur den dalen. Därav namnet.

Manufacturing Guides mötesplats för innovatörer, affärsrådgivare och innovationsstödjande leverantörer överbryggar svårigheterna och skapar förutsättningar för att lyckas, där innovatören möter rätt kompetens för att gå i mål med sina idéer.

En bro över "Dödens dal"!

– Det här är fantastiskt bra för Sverige, svensk produktion och inte minst svensk produktionsteknik, säger professor Monica Bellgran på Produktionsänglar, en av de affärsrådgivande organisationer som anslutit sig till MG-lösningen.

Sedan starten tidigare i år har flera innovationsstödjande leverantörer och affärsrådgivare anslutit sig till Manufacturing Guides innovationslöning. Det är deras medverkan som är förutsättningen för att idén ska utvecklas till ett bra verktyg för att innovatörer och tillverkare ska mötas och där affärsrådgivarna bildar en viktig länk mellan dem.

Samarbete är nyckelordet och tillsammans med Manufacturing Guide bygger aktörerna bron över "dödens dal" och leder innovatörerna torrskodda till andra sidan.

Produktionsteknik i fokus

Produktionsänglar, ett program utvecklat av Södertälje Science Park och KTH med syfte att hjälpa startup företag att börja producera sina produkter, är en av MG:s samarbetspartners och Monica Bellgran, professor i produktion på KTH är mycket positiv till konceptet.

– Manufacturing Guide fyller ett tomrum mellan innovatör och produktion, säger Monica Bellgran. Det här området fokuseras det av någon märklig anledning inte på. Det har inte funnits kapital, det har inte funnits kompetens i innovationssystemet och det har inte funnits något politiskt engagemang för den här frågan. Mycket fokus på start-ups och innovationen, men tyvärr inte på uppskalningen.

Om man som startup ändå väljer att försöka producera sin produkt istället för att sälja idén eller företaget, så får man idag rådet att välja utländska leverantörer i lågskostnadsländer, ofta Kina. Vi vill inte bara att det ska produceras i Sverige utan dessutom så nära som möjligt.

– Med Produktionsänglar stöttar vi startups att ta sina nya produktidéer från prototypfasen till fullskalig produktion med hjälp av svenska företag.

– Manufacturing Guides lösning är ett bra stöd för att hitta leverantörer, säger Monica Bellgran.

– Bara det faktum att den existerar och börjar uppmärksammas är en framgång. Den illustrerar ju hur mycket spännande företag vi har i Sverige och den hjälper till att sätta produktion och produktionsteknik på kartan.

Produktionsteknik har varit i skuggan alldeles för länge. På Manufacturing Guide har den hamnat i fokus och det är fantastiskt bra.


Guide över "dödens dal"

Monica Bellgran är inte ensam om sina omdömen om Manufacturing Guides lösning för innovationer. Flera leverantörer och affärsrådgivare uttrycker sig positivt om det unika matchmakingsystemet och tror på dess potential för att utvecklas till ett riktigt kraftfullt verktyg, inte bara för att förbättra möjligheterna för idéägare att gå hela vägen med sin produktidé utan också öka möjligheterna för att produktion stannar i Sverige.

Create Business Incubator stöttar drivna entreoprenörer med starka idéer att på ett strukturerat utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

– Vi stöttar innovatörer med allt de behöver på vägen; kunskap, var de ska få tillgång till kapital, lagar, regler, avtal - allt de behöver för att bli tillväxtbolag, säger Madeleine Pilstrand.

– Om man får Manufacturing Guides lösning att fungera så bra som jag tror att det kommer att göra, kommer den göra att det blir betydligt snabbare och bättre matchningar mellan kunskap och den som söker kunskapen.

– Det betyder också att aktörer som vi inte behöver lägga så mycket tid på det som egentligen inte är vår kärnprocess. Mer nytta för pengarna som läggs in i systemet när det finns effektiva verktyg och att alla inte behöver uppfinna hjulet varje gång.

– Det gynnar i högsta grad även oss. För att vara självisk kan jag bara konstatera att för oss är det här en jätteeffektivisering. Vi kan bli betydligt duktigare på det vi gör snabbare genom att använda Manufacturing Guide för att skapa kontakter mellan bolagen och de som har kunskap.

– Eftersom det faktiskt är ganska många idéer som faller just här, idéer som bevisligen varit så bra att investeringar har gjorts, är det en enorm förlust för Sverige AB att inte göra så de klarar sig över "dödens dal".

– Vi skulle själva aldrig lyckas uppnå den transparens mellan kunskap och behov som nu skapas på nationell nivå genom den här lösningen. Samarbete är vägen till framgång och här har Manufacturing Guide satt ihop något väldigt bra som vi har behov av.

Monica Bellgran, KTH, Göran Svensk, Lindevalls, Marcus Halldin, AQ ParkoPrint, Madeleine Pilstrand, Create Business Incubator, Johan Norelius, Oxyma och Peter Lundholm, Tätsvets.

Affären bortglömd

- I vår bransch tar man ofta för lite hänsyn till Affären. När man utvecklar en produkt och koncentrerar sig på att bara lösa problemet utan att fokusera på hur kostnadseffektiv lösning blir gör ofta att affärsidén inte håller, säger Johan Norelius på Oxyma. Viktigast är att ge kunden den insikten tidigt i processen, inte för att lägga ner projektet utan anpassa lösningarna, så att investeringen bli lönsam.

– Manufacturing Guide samlar genom sin lösning leverantörer och affärsrådgivare som har vilja och kapacitet att hjälpa innovatörer fram till produktion och affär, säger Johan Norelius på Oxyma. För innovatörer är det alltid svårt att hitta rätt leverantör och här får man ett mycket effektivt verktyg för det.

– Fördelen är att man kan få tag i flera som dels kan hjälpa till men inte minst också flera som kan komma med infallsvinklar för hur en produkt bäst ska kunna tillverkas på ett lönsamt sätt.

Oxyma är ett konsultbolag inom produktutveckling och därmed en viktig del av det som Manufacturing Guide bygger upp.

Från idé till produkt

Bland de innovationsstödjande leverantörer som anslutit sig till systemet har vi pratat med Marcus Halldin på AQ ParkoPrint, Peter Lundholm på Tätsvets och Göran Svensk på Lindevalls.

Dessa är alla mycket positiva till den här lösningen och tror att den kan få stor betydelse för produktutveckling och produktion av svenska idéer i Sverige.

– MG gör ett seriöst intryck och siktar på precis det som vi faktiskt kan ha kvar i Sverige när det gäller produktion, nämligen innovationer och nollserier, säger Peter Lundholm på Tätsvets. När vi har svårt att slåss med lågkostnadsländer för stor massproduktion måste vi koncentrera oss på de segment där vi är konkurrenskraftiga.

Tätsvets har stor bredd med både svetsning och bearbetning och kan vara ett långtgående stöd för innovatörer i produktutvecklingsfasen.

– Vi kan ta folks idéer och realisera dem i en nollserie eftersom vi har det mesta in house, säger han. Dessutom har vi ett kluster av företag som samarbetar. En granne har laserskärning, en annan vattenskärning och så vidare.

Lindevalls är en legotillverkande sömnadsindustri som ofta får ta en idé från en servettskiss till färdig produkt och har stor erfarenhet att jobba mot innovatörer.

– Att ta fram exempelvis en väska som är menad för privatkonsumentmarknad måste vi ofta säga nej till, säger Göran Svensk. Det är väldigt sällan det fungerar för svensk produktion. Få lyckas med det. Om kunden däremot är brandförsvaret eller polisen eller filmindustrin eller en säljorganisation som vill ha en väska att stoppa ner sina produkter i – då är jag med.

– Men det är ett högt och viktigt mål att få produktion till Sverige – av rätt saker.

– Att hjälpa svenska företag att komma igång, få fram prototyper, få fram provserier för att sedan söka sig till en produktion nån annanstans, det är också värt nåt. Då har du dragit igång ett svenskt företag och du har hjälp oss prototyp- och utvecklingsföretag att hålla några personer igång.

– Här kan Manufacturing Guides lösning göra en hel del för att skapa nödvändiga kontakter mellan innovatörer och tillverkare.

I stället för google

AQ ParkoPrint jobbar på olika sätt med innovationer och produktutveckling, dels med befintliga kunders nya produktidéer, dels nya företag, dels med enskilda innovatörer, och levererar kompletta produkter till kunderna.

– Mot våra befintliga företagskunder är det inga problem, oftast inte mot nya företag heller – däremot kan det vara lite känsligt ur ett finansieringsperspektiv när man ska hjälpa en enskild innovatör att realisera en produktidé, säger Marcus Halldin på AQ ParkoPrint som arbetar med produktutveckling, FEM-beräkningar, prototyptillverkning, konstruktion och legotillverkning av maskiner bland annat.

– Jag tror att Manufacturing Guide har skapat en bra plattform för innovationer och produktutveckling. Man har samlat ett innehåll på samma ställe som är lätt att jobba utifrån. Det är lätt att hitta tillverkningsprocesser och företag som jobbar med produktutveckling, snyggt upplagt och lättillgängligt. Alternativet är att googla och det är ju jättesvårt. Vad googlar man på för att hitta ett företag som ska tillverka något åt mig?

– Vi kommer alla att tjäna på det som Manufacturing Guide har skapat. Det har inte funnits något liknande tidigare. Det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklas. Det kan bli riktigt bra.

Ekosystemet för innovationsmatchning

Hans Bergmark på Manufacturing Guide är väldigt nöjd med det gensvar siten fått sedan lanseringen i våras.

– Det har varit en riktig rivstart, säger han. I synnerhet har ett väldigt stort antal innovationsstödjande leverantörer anslutit sig och det är väldigt glädjande. Även affärsrådgivare har anslutit sig och insett att det är ett mycket bra verktyg för att hitta leverantörer till de innovatörer de stöttar.

– Det känns skönt att det vi jobbat för visar sig vara en lösning som alla instämmer i. Den förstudie som ligger till grund för projektet visar sig nu ha varit väldigt träffsäker.

– Nu hoppas vi att så många leverantörer som möjligt hoppar på det här, så vi får ett bra flöde i systemet.

Via de anslutna affärsrådgivarna har också innovatörer upptäckt systemet och börjat ansluta sig.

Hans Bergmark betonar att innovatörerna kan vara trygga och att det inte innebär att man avslöjar några hemligheter genom att ansluta sig.

– Man registerar inga avslöjande fakta om produkten utan bara grundläggande fakta för kontakten.

Resan har alltså bara börjat för Manufacturing Guides innovationslösning.

– Vi ser goda förutsättningar för att bli ekosystemet för matchning mellan produktidéer och leverantörer, slutar Hans Bergmark.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT