Hans Bergmark, Manufacturing Guide.

Hans Bergmark, Manufacturing Guide.

May 27, 2020

"Sverige måste bli bättre på att skapa bra team kring produktidéer"


Det menar Hans Bergmark som skapat en plattform för att stötta idéägare och affärsrådgivare att hitta lämpliga samarbetspartners inom industrin.

Samarbete ger svenska innovationer mer muskler. Skiftnyckeln, kylskåpet, dynamiten, pacemakern, kullagret, respiratorn, blixtlåset, ångturbinen...

Ja, Sveriges historia dräller av framgångsrika uppfinnare som skapat innovationer som hela världen har haft nytta av. Den innovationskraften finns kvar, men det är inte alltid så enkelt att gå från idé till att få en produkt på marknaden. 

Men nu ska det bli ändring på det... Initierat av Tillväxtverket har Manufacturing Guide i samarbete med Rise, SISP och IUC, skapat en plattform för innovationer i Sverige.

– Målet var att skapa bättre förutsättningar för idéägare att förverkliga sina produktidéer i samarbete med svenska produktutvecklare och tillverkare, säger Hans Bergmark på Manufacturing Guide.

Det är ofta där uppfinningarna som aldrig når marknaden stöter på patrull och projektet syftar alltså till att hjälpa affärsrådgivare initiera kontakter mellan idéägare och svensk industri.

Under första halvan av 2019 gjordes en förstudie ihop med Rise och SISP för att utröna hur man skapar de bästa förutsättningarna för detta.

Två huvudproblem

Förstudien kokade ner problematiken till två konkreta punkter, som är viktiga för processen;
– På något sätt måste vi få idéägarna att öka sin insikt om vad det innebär att gå från produktidé till produktion och även fortsättningsvis till eftermarknad och produktens hela livscykel, säger Bergmark.

– För det andra måste vi göra det enklare att identifiera rätt leverantör i industrin och aktivera den för att stötta idéägaren.
Här gör Hans Bergmark en jämförelse med Kina, som har andra förutsättningar för produktutveckling än vi har i Sverige.

– Där har man ofta tillgång till färdiga team med tillgång till kompetenser för alla delar i en produkt. I Sverige är kunskaperna spridda på ett annat sätt, så här handlar det ofta om att hitta flera leverantörer som bildar det kompletta teamet för att ta produkten hela vägen. Det är ofta det som tyvärr gör att många väljer att lägga ut jobben i Asien.

– Därför måste vi bli bättre på att skapa lämpliga team kring produktidéer, för att få en snabb och effektiv produktutveckling.
– Detta är de två huvudproblemen, konstaterar Bergmark; Skapa större insikt hos innovatörerna vad det innebär att ta en idé hela vägen, samt att skapa bättre förutsättningar för teambaserad produktutveckling inom svensk industri.

I samband med arbetet blev också Manufacturing Guide involverat i det av Tillväxtverket initerade projektet Tillverkning i Sverige.

– Vi och flera andra företag jobbar med olika projekt i syfte att stötta tillverkning i svensk industri.
– Och, tillägger han, inte bara tillverkning, utan också produktutveckling. Det är inte minst viktigt.

Produktutvecklingsskola

Förstudien, som genomfördes av Rise, Manufacturing Guide och SISP, Swedish Incubators & Science Parks, blev startskottet till vad som nu har formats till det "stödpaket", där Manufacturing guide utgör den digitala plattform där parterna ska kunna mötas i fruktbara samarbeten.

Utifrån förstudiens resultat har också Rise tagit fram en specialanpassad grundutbildning inom produktutveckling för idéägare, affärsrådgivare och leverantörer. Genom utbildningen skapas en gemensam förståelse för utmaningar och angreppssätt för att ta en produktidé hela vägen till produktion och vidare genom produktens hela livscykel.

Utbildningen är indelad i moduler för att den lätt ska kunna anpassas för olika typer av idéer, dess grad av mognad och de inblandade parternas förutsättningar och erfarenheter.

Tre case

Medan Rise har koncentrerat sig på utbildningen, har Manufacturing Guide ägnat sig åt att kartlägga leverantörer som vill och kan engagera sig i innovationer och produktutveckling. Arbetet har pågått under hösten och fram till februari och även IUC, Industriella Utvecklingscentra, har varit med i processen.

IUC koncentrerade sig på att identifiera tre lämpliga testcase, följa och stötta de inblandade företagen i deras processer och att få produktutveckling och tillverkning i Sverige.

– IUC kan vara en av de fysiska hubbar som kan hjälpa idéägare att hitta leverantörsnätverken i Sverige.

Ett nischat nätverk av leverantörer

– Manufacturing Guides uppgift har varit att skapa ett nischat nätverk av leverantörer som inte bara är lämpade för utan också villiga att engagera sig i att stötta idéägare, säger Hans Bergmark.

– Jag har pratat med ett hundratal leverantörer, där jag försökt förstå varför det är så svårt att hitta företag som stöttar idéägare/uppfinnare.
Uppfinnare är ofta koncentrerade på just att uppfinna, att innovera. På gott och ont.

– Det är svårt att komma till beslut och ofta är de ekonomiska resurserna begränsade. Många företag har engagerat sig i nya innovationer, men har ofta svårt att få någon bärighet i projekten som ofta tar mycket tid och energi men för dålig träffsäkerhet som affärsmöjlighet. Man kan ha tur, men det kan också gå snett.

– Väldigt få människor är allkonstnärer och därför räcker tiden och intresset ofta inte till för att täcka alla områden som är väldigt viktiga för att gå hela vägen. Det är naturligtvis innovatörens dilemma.

Höjd kvalitet på inkommande produktidéer

Det är alltså många som har stängt dörren för innovatörer, men plattformen på Manufacturing Guide har verktyg för att leverantörer ska bli mer benägna att stötta innovatörer och systemet dämpar riskerna för företagen betydligt.

– I det matchmaking-verktyg vi byggt på hemsidan, låter vi leverantörerna ställa krav inför den initiala kontakten.

– De kan välja vilka som kan se de innovationsstödjande företagen, till exempel. Kanske bara inloggade affärsrådgivare eller även idéägare? De kan också välja om den första kontakten ska tas av en affärsrådgivare, där de kan ställa lite obekväma, personbaserade frågor. En del kan också kräva exempelvis att det finns ett bolag bakom innovationen, att det finns ekonomisk styrka för att betala för tjänsterna, att det finns en affärsplan och så vidare.

Med kraven höjs alltså kvalitén drastiskt på inkommande produktidéer, att de är underbyggda och seriösa med potential att bli en produkt som kan gå hela vägen. Verktyget har tagits fram tillsammans med många företag med erfarenhet att jobba med innovatörer och företag som är villiga att göra det.

Öppnar stegvis

Initialt har 30 innovationsstödjande leverantörer registrerats i systemet vilka bidragit med feedback för finslipning av upplägget. Steg för steg öppnas nu verktyget och nätverket upp för affärsrådgivare och idéägare inför fortsatt utveckling.

– Under april har affärsrådgivare börjat släppas in i systemet, berättar Bergmark.
– Under senare delen av Q2 förväntar jag mig att det börjar bli rörelse i systemet mellan idéägare och leverantörer där affärsrådgivarna sitter som lotsar.

– Under Q3 planerar jag att öppna för idéägare att lägga upp användarprofiler och aktivt börja söka leverantörer.

– Genom samarbetsavtal med affärsrådgivande organisationer säkerställer vi samtisigt inflödet av produktidéer. På så sätt skapar vi goda förutsättninghar för att innovatörer, leverantörer och affärsrådgivare kommer att använda verktyget för att få fart på produktutvecklingen och produktionen av de nya produkterna i landet.

– Systemet har ju också, säger Hans Bergmark avslutningsvis, den positiva effekten att idéägarna blir bättre på att förbereda sig inför kontakten med leverantörer.

– Dessutom finns det många idéägare som inte vågar ta kontakt med leverantörer, eftersom de tror att de måste komma väldigt långt med sina idéer. Det finns många sådana exempel där man i efterhand förstått att utvecklingstiden skulle ha blivit mycket kortare, om man bara vågat kontakta leverantören i ett tidigare skede, säger Hans och hänvisar till en gammal sanning;

– Om du inte skäms för din prototyp, har du utvecklat den för långt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT