Foto: Schneider Electric.

May 23, 2017

Mångmiljonorder till Schneider Electric


Projektet är en del i Stockholms Läns Landstings största satsning någonsin.

I takt med att stockholmarna blir allt fler så ökar också trycket på sjukvården. Den nya akutmottagningen på Danderyds sjukhus är en del av Stockholms Läns Landstings tioåriga investeringsplan för framtidens hälso- och sjukvård – landstingets största satsning någonsin. Med den nya mottagningen ökar Stockholms kapacitet att ta hand om akutpatienter, framför allt i händelse av större olyckor. Byggnaden är cirka 27 500 kvadratmeter (BTA) och ska utrustas med det senaste inom fastighetsautomation.

– Målet är bättre vård för patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och att spara energi. Vi gör det genom att koppla ihop fastighetssystemen med de olika operativa systemen för verksamheten i ett och samma system, säger Roger Larsson, affärsutvecklare på Schneider Electric.

Schneider Electric ska bland annat koppla upp 400 mjukvarupunkter inom allt från värme och kyla till ventilation och brandsäkerhet mot ett övergripande styrsystem så att sjukhuset kan styra akutmottagningen som det vill.

Inte bara viktigt i nya sjukhusbyggnader
Att optimera sjukvårdens fastigheter och system är minst lika aktuellt i redan befintliga sjukvårdsfastigheter.

– Sjukvården brottas med allt från besparingar och personalbrist till otydlighet kring information och rutiner. Förutom detta och alla regelverk som omgärdar sjukhus, så vill allt fler sjukhus öka säkerheten genom till exempel ID-kontroller och säkrare passersystem. Att möta dessa utmaningar är i mångt och mycket en teknikfråga, men många sjukvårdsbyggnader är i dag tekniskt eftersatta, säger Roger Larsson och fortsätter:

– Det handlar mycket om att samla teknik som redan finns. De flesta sjukhus har en mängd avancerade datasystem, men de passar inte ihop utan är som egna små öar av teknik. Genom att samla datan kan man spara både tid, pengar och miljö samt öka tryggheten och patientsäkerheten. Med vår intelligenta infrastruktur kan vi plocka ihop allt från belysningsstyrning till passerkontroller och larmsystem i samma system.

Ett exempel är att när brandlarmet går så framgår det tydligt och snabbt vilken del av byggnaden som berörs, så att inte alla måste utrymma fastigheten och kanske lämna kritiska arbetsuppgifter. Det kan även handla om att i realtid kunna se vilka som befinner sig i sjukhusets lokaler, att patienterna själva kan ställa in klimatet i sina rum och att sköterskor kan spåra utrustning i realtid.

Ett annat exempel är koordinerad rumsbokning mellan enheter. Med en grafisk överblicksbild som samlar alla rum och bokningar behöver personalen inte ringa runt manuellt och leta exempelvis förlossningsplatser. Att på ett och samma ställe i operationssalen kunna ställa in allt ifrån belysning till temperatur utifrån rådande behov är en annan effektivisering som kan spara mycket förberedelsetid per operation.

Projektet på Danderyds sjukhus påbörjades i februari 2017 och ska pågå till mars 2019. Schneider Electric vann upphandlingen som underleverantör till huvudentreprenören Hent AS. Landstingets fastighetsbolag Locum AB är byggherre. Affären är värd 17 miljoner kronor för Schneider Electric.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT